Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (253 registres)
veureàcid periòdic-reactiu de Schiff (DEM)
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureactiu | activa (GLOSCOR)
veureactiu (COFI)
 comptabilitat
veureactiu (FONECO)
 economia
veureactiu | activa1 (DGEOL)
 geologia general
veureactiu | activa1 (DJC)
 dret
veureactiu (DCA)
 economia
veureactiu | activa2 (DGEOL)
 cristal·lografia
veureactiu | activa2 (DJC)
 dret
veureactiu3 (DJC)
 dret mercantil
Cerca actiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid periòdic-reactiu de Schiff m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: PAS
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Consta d’àcid periòdic i del reactiu de Schiff de sulfit de leucofucsina. Tenyeix de color roig violat els polisacàrids (glicogen, per exemple) i els mucopolisacàrids, i s’utilitza per a tenyir el glucogen de les cèl·lules sanguínies.
Vegeu Taula dels colorants.
Sin. compl.: colorant PAS

actiu | activa adj.
Glossari de corrosiĂł
Dit de l’estat en què un metall tendeix a corroir-se.
de aktiv adj.
en active adj.
es activo adj.
fr actif adj.

actiu m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en assets subst. pl.
es activo m.

actiu m.
Fonaments d’economia
economia
Conjunt de béns, drets i crèdits d’una empresa.
en asset subst.

actiu | activa1 adj.
Diccionari de geologia
geologia general
Dit de qualsevol fenomen o procés geològic (vulcanisme, falla, sedimentació, erosió, etc.) que no ha cessat, que té encara una determinada activitat.
Ant.: mort | morta adj.
en active
es activo
fr actif

actiu | activa1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que actualment presta servei com a funcionari o funcionària o que col·labora en una corporació.
Ex.: Com a membres actius de la societat teniu el dret i el deure d’assistir a les reunions convocades pel Consell.
es activo | activa

actiu m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Conjunt de béns, drets i crèdits d’una empresa o d’un individu.
en assets subst.
es activo m.
fr actif m.

actiu | activa2 adj.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Dit de la substància que presenta activitat òptica.
en active
es activo
fr actif

actiu | activa2 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que pertany al crèdit o que dona interès.
Ex.: Els bancs ofereixen bones condicions als treballadors autònoms que tenen contractats productes actius amb l’entitat.
es activo | activa

actiu3 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Conjunt de béns i drets la titularitat dels quals pertany a una persona física o jurídica.
es activo