Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (40 registres)
veureadaptació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureadaptació (VPCA)
veureadaptació (VOCLUM)
 luminotècnia
veureadaptació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 psicologia
veureadaptació (DEM)
 psicologia
veureadaptació (DEM)
 oftalmologia
veureadaptació (ECOII)
 ecologia i medi ambient
veureadaptació (LBC)
 cinema
veureadaptació1 (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
veureadaptació (DCA)
 biologia
 ecologia
Cerca adaptació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adaptació f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

adaptació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1921a; Roca 1973; Basil 1974; Boix 1974; Garcia 1974; Lleonart 1975; Balasch i col·lab. 1976; Garau 1976; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en adaptation subst.

adaptació f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Procés d’acostumar l’ull a les condicions de luminància o de color corresponents al camp visual.

adaptació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
psicologia
Acció d’adaptar o d’adaptar-se; l’efecte.
de Adaptation, Anpassung
en adaptation
es adaptación
fr adaptation
it adattamento

adaptació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Conjunt i resultat de les reaccions per mitjà de les quals un individu respon harmònicament a les diferents condicions que li planteja un determinat ambient, modificant-se a si mateix, o bé modificant la realitat segons esquemes propis.
de Adaptation, Anpassung
en adaptation
es adaptación
fr adaptation
it adattamento

adaptació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Capacitat de l’ull (iris i retina) d’acomodar-se a les variacions de la llum.
de Adaptation, Anpassung
en adaptation
es adaptación
fr adaptation
it adattamento

adaptació f.
Ecologia II
ecologia i medi ambient
en adaptation subst.
es adaptación f.

adaptació f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en adaptation subst.
es adaptación f.
fr adaptation f.

adaptació1 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
Situació geomorfològica en la qual, en general, la xarxa fluvial es localitza als afloraments de roca més tendra i s’hi orienta conformement a les deformacions estructurals del substrat, i en general, el relleu es fa conforme a l’estructura de les roques més resistents a l’erosió posant-les en relleu sobresortint. Així, hom parla d’adaptació de la xarxa hidrogràfica a l’estructura i d’adaptació del relleu a l’estructura.
Ant.: inadaptació f.
en adjustement
es adaptación
fr adaptation

adaptació f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
ecologia
Procés mitjançant el qual un organisme o una població s’acomoda als factors que determinen el medi o hàbitat.
en adaptation subst.
es adaptación f.
fr adaptation f.