Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureagència (DPF)
 transport ferroviari
veureagència ambiental (DCA)
 ciències polítiques
veureAgència de Protecció Ambiental dels Estats Units (DCA)
 ciències polítiques
veureAgència de Protecció Mediambiental dels EUA (FONECO)
 economia
veureAgència de Residus de Catalunya (DJC)
 dret ambiental
 institució
veureagència de valors (DJC)
 dret mercantil
veureagència de viatges (DJC)
 dret mercantil
veureAgència Estatal d’Administració Tributària (DJC)
 dret públic
 institució
veureAgència Estatal de Meteorologia (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureAgència Europea del Medi Ambient (DCA)
 ciències polítiques
Cerca agència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agència f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Lloc on es contracten serveis, principalment quan es fa per compte d’una altra empresa.
es agencia
fr agence

agència ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Òrgan governamental que s’encarrega de l’administració, el planejament, el control i la conservació del medi. Institució creada inicialment als Estats Units la dècada dels setanta del segle xx, després de la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient Humà de 1972 més de cent països crearen la seva pròpia agència ambiental. Tanmateix, les autoritats i les funcions ambientals dels diferents governs no són homogènies arreu del món, de manera que l’agència ambiental ha pres diverses formes en cada país.
V. t.: Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units n. pr. f., Agència Europea del Medi Ambient n. pr. f.
en environmental agency subst.
es agencia ambiental f.
fr agence de l’environnement f.

Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: EPA
ciències polítiques
Agència ambiental federal creada pel Govern dels Estats Units d’Amèrica el 1970 amb l’objectiu de protegir el medi d’acord amb les lleis establertes pel Congrés. S’encarrega de promoure, integrar i coordinar les accions de conservació, recuperació i descontaminació del medi conjuntament amb els governs locals. Actualment, és l’agència responsable de la definició i l’aplicació dels programes federals en aspectes de contaminació, tractament i gestió de residus, registre de substàncies tòxiques, establiment d’estàndards i avaluacions d’impacte ambiental als Estats Units.
en United States Environmental Protection Agency n. pr.
es Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos n. pr. f.
fr Agence de Protection de l’Environnement des États-Unis n. pr. f.

Agència de Protecció Mediambiental dels EUA n. pr. f.
Fonaments d’economia
economia
en Environmental Protection Agency subst.

Agència de Residus de Catalunya n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
institució
Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar que té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial.
es Agencia de Residuos de Cataluña

agència de valors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: borsa f.

agència de viatges c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Agència que es dedica comercialment a l’exercici d’activitats d’assessorament, de mediació i d’organització de serveis turístics.
es agencia de viajes

Agència Estatal d’Administració Tributària n. pr. f.
Diccionari jurídic
sigla: AEAT
dret públic
institució
Organisme públic responsable de l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner que gestiona, inspecciona i recapta impostos.
es Agencia Estatal de Administración Tributaria

Agència Estatal de Meteorologia n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: AEMET
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Agència que el 2008 va substituir l’Instituto Nacional de Meteorología per la llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals, després de més de cent cinquanta anys d’història.
El seu objectiu és el desenvolupament, la implantació i la prestació de serveis meteorològics de competència de l’Estat i el suport a l’exercici d’altres polítiques públiques i activitats privades, per contribuir a la seguretat de persones i béns, i al benestar i desenvolupament sostenible de la societat espanyola. La seva dependència orgànica ha anat variant: el 2019 estava adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica, a través de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. El lloc web és www.aemet.es (consultat el 2019).
V. t.: desenvolupament sostenible c. nom. m.
en State Meteorology Agency
es Agencia Estatal de Meteorología
fr Agence de l’État de Météorologie
gl Axencia Estatal de Meteoroloxía

Agència Europea del Medi Ambient n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: AEMA
ciències polítiques
Organisme de la Unió Europea, amb seu a Copenhaguen, creat el 1993 amb l’objectiu de dissenyar, implementar i controlar els programes públics de monitoratge i educació ambientals.
en European Environmetal Agency n. pr.
es Agencia Europea del Medio Ambiente n. pr. f.
fr Agence Européenne de l’Environnement n. pr. f.