Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (168 registres)
veureadenoma digital papil·lar agressiu (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
 Ã²rgans i sistemes
veureagre (VOCFOR)
 caça
veureagre | agra (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureagre (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 microbiologia i patologia infecciosa
 odontoestomatologia
veureagre (DAGRIC)
 agricultura
veureagrecà (BIOQ)
 bioquímica
veureagredir (DJC)
 dret penal
veureagregació (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureagregació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagregació (DEM)
 química
Cerca agre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenoma digital papil·lar agressiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
òrgans i sistemes
Neoplàsia de les glàndules sudorípares d’aparença histopatològica semblant al carcinoma mamari, localitzat preferentment en els dits. La recidiva local és molt freqüent. Hi ha una varietat maligna que produeix metàstasi en una proporció elevada dels casos, especialment en el pulmó.

agre m.
Vocabulari forestal
caça

agre | agra adj.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Dit del metall, del mineral o de la pedra preciosa poc mal·leables, trencadissos, de mal treballar.
en brittle, rough, unmalleable
es agrio
fr cassant, fragile

agre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
microbiologia i patologia infecciosa
odontoestomatologia
Sabor àcid desagradable que adquireixen determinats aliments a causa d’una alteració per microorganismes, principalment lactobacils. El creixement dels microorganismes produeix àcids orgànics juntament amb altres productes de degradació responsables del sabor desagradable final.
de sauer, scharf
en sour
es agrio
fr aigre
it agro

agre m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Tros de terra on es desenvolupa especialment bé una planta determinada.
es criadero m.

agrecà m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en aggrecan subst.

agredir v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Escometre {algú} per matar-lo, ferir-lo o fer-li mal.
Ex.: L’acusat va agredir la víctima per raons racistes.
V. t.: retardar v. tr., endarrerir v. tr.
es agredir

agregació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en aggregation subst.
es agregación f.
fr agrégation f.

agregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’agregar o d’agregar-se; l’efecte.
de Massierung
en aggregation
es agregación
fr agrégation
it aggregazione

agregació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Disposició de les molècules que constitueixen la matèria. Els estats d’agregació són: el gasós, el líquid, el sòlid, el mesomorf i l’amorf.
de Massierung
en aggregation
es agregación
fr agrégation
it aggregazione