Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureabdomen agut (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 gastroenterologia
 semiologia
veureagut | aguda (DCA)
 medicina
veureagut | aguda (BMC)
 fraseologia
veureagut -uda (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagut -uda (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagut -uda (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagut -uda (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureagutzil (DJC)
 història del dret
veureajagut1 (DAGRIC)
 agricultura
veureajagut | ajaguda2 (DAGRIC)
 agricultura
Cerca agut a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abdomen agut m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
gastroenterologia
semiologia
Quadre clínic d’origen abdominal, d’etiologia diversa, caracteritzat per un dolor abdominal d’aparició ràpida. S’acompanya generalment de nàusees, vòmits, tancament intestinal, contractura muscular abdominal, distensió abdominal, febre, taquicàrdia, hipotensió arterial i, fins i tot, xoc. Hom distingeix entre l’abdomen agut quirúrgic, que requereix una intervenció quirúrgica urgent (apendicitis, perforació gàstrica duodenal o intestinal, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, oclusió intestinal, trombosi o embòlia mesentèrica, etc.) i l’abdomen agut mèdic (crisi addisoniana, diabetis, etc.).

agut | aguda adj.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Que té un curs relativament ràpid i breu (per oposició a crònic2).
V. t.: crònic | crònica2 adj.
en acute adj.
es agudo adj.
fr aigu adj.

agut | aguda adj.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

agut -uda adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que acaba en punta prima. Així, hom parla de dents agudes.
de akut
en acute
es agudo
fr aigu
it acuto

agut -uda adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que produeix una sensació viva, penetrant (alguns sons, per exemple).
de akut
en acute
es agudo
fr aigu
it acuto

agut -uda adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit del procés que té un curs relativament ràpid i breu.
de akut
en acute
es agudo
fr aigu
it acuto

agut -uda adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Penetrant, subtil. En aquest sentit hom parla d’una intel·ligència aguda.
de akut
en acute
es agudo
fr aigu
it acuto

agutzil m.
Diccionari jurídic
història del dret
Algutzir1.
Sin. pref.: algutzir1 m.
es alguacil

ajagut1 m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Vinclada anòmala que afecta les tiges dels cereals, provocada per un desequilibri nutritiu, una sembra massa espessa o per pluges excessives i vent.
Sin.: bolcament m.

ajagut | ajaguda2 adj.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Procumbent.
Sin. pref.: procumbent adj.