Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureaixecament (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureaixecament1 (DJC)
 dret
veureaixecament (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaixecament (LMC)
 construcció
veureaixecament2 (DJC)
 dret penal
veureaixecament altimètric (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureaixecament cartogràfic (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureaixecament d’un mapa de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaixecament del vel (DJC)
 dret mercantil
veureaixecament en xarxa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca aixecament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixecament m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
es levantamiento m.

aixecament1 m.
Diccionari jurídic
dret
Revolta.
Sin. pref.: revolta f.
es alzamiento

aixecament m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conjunt d’operacions de camp, de gabinet i de laboratori destinades a representar en projecció geomètrica ortogonal i plana, segons procediments tècnics normalitzats, una extensió determinada de terreny amb tots els detalls i accidents possibles, com, per exemple, la topografia, les classes de sòl o altres característiques d’una coberta edàfica.
V. t.: cartografia de sòls c. nom. f., inventari del recurs sòl c. nom. m., aixecament d’un mapa de sòls c. nom. m., prospecció de sòls c. nom. f.
en survey, compiling
es levantamiento
fr levée, établissement
gl levantamento

aixecament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Aufnahme, Vermessung
en survey
es levantamiento
fr levé

aixecament2 m.
Diccionari jurídic
dret penal
Rebel·lió2.
Ex.: L’aixecament del coronel Tejero i un grup de guàrdies civils sortosament va fracassar.
Sin. pref.: rebel·lió2 f.
es alzamiento

aixecament altimètric c. nom. m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

aixecament cartogràfic c. nom. m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

aixecament d’un mapa de sòls c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: cartografia de sòls c. nom. f.
en soil mapping, pedological mapping, soil cartography
es levantamiento de un mapa de suelos
fr levée d’une carte pédologique, cartographie de sols
gl levantamento dun mapa de solos

aixecament del vel c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Doctrina jurisprudencial que permet penetrar en el substrat personal de les entitats o societats a les quals la llei dona personalitat jurídica pròpia per tal d’evitar que sota aquesta ficció o forma legal es puguin perjudicar interessos privats o públics amb conductes fraudulentes.
es levantamiento del velo

aixecament en xarxa c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: prospecció de sòls en xarxa c. nom. f.
en grid survey
es levantamiento en malla
fr levée en grille
gl levantamento en malla