Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (50 registres)
veureal·loterita (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureal·lotetraploide (DEM)
 biologia
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
veureal·lotigen | al·lotígena (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureal·lotill (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureal·lotil·lita (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureal·lotip (CINZ)
 zoologia
veureal·lotip (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
veureal·lotípia (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 immunologia
veureal·lotípic | al·lotípica (CINZ)
 zoologia
veureal·lotípic -a (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 immunologia
Cerca al·lot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·loterita f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Alterita modificada per reorganitzacions internes i aportacions externes que es manifesten en forma de: 1) trets ferruginosos i de manganès que impregnen l’alterita; 2) de revestiments en buits, de gibbsita o sílice; i 3) de farcits i revestiments de minerals d’argila enriquits en òxids de ferro. En general, es poden establir jerarquies entre els materials residuals resultants de la meteorització i les aportacions externes, així com entre les mateixes aportacions externes, en particular entre les diverses aportacions de minerals d’argila. Es presenta en sòls tropicals molt meteoritzats.
V. t.: alterita f., isalterita f., argila clapejada c. nom. f.
en alloterite
es alloterita
fr allotérite
gl alloterita

al·lotetraploide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
Dit de l’individu o de la cèl·lula que són tetraploides i al·loploides.
Sin. compl.: amfidiploide

al·lotigen | al·lotígena adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Dit dels components minerals d’una roca que procedeixen de l’alteració i disgregació d’una roca anterior; per ex., els minerals detrítics.
Ant.: autigen | autĂ­gena2 adj.
Sin.: al·logen | al·lògena1 adj.
en allothigen, allothigenic
es alotĂ­geno
fr allothigène

al·lotill m.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Till secundari o ressedimentat.
Sin.: till al·lòcton m., till derivat m., till secundari m.
en allotill
es alotill

al·lotil·lita f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Til·lita al·lòctona.
en allotillite
es alotillita

al·lotip m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Terme, no regulat pel Codi, que designa un exemplar tĂ­pic del sexe oposat al de l'holotip.
Sin. abs.: al·lotipus m.
en allotype subst.

al·lotip m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
Qualsevol de les diferents formes al·lotípiques en què existeixen les immunoglobulines. Aquestes variants se solen localitzar a la zona constant de les cadenes lleugeres i pesants, i són determinades per un sol parell d’al·lels, de manera que els individus homozigots tenen solament un al·lotip i els heterozigots, dos.

al·lotípia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
immunologia
Propietat, determinada genèticament, de les proteïnes per la qual aquestes poden presentar, dins d’una mateixa espècie, formes antigènicament distintes.

al·lotípic | al·lotípica adj.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Pertanyent o relatiu a l'al·lotip.

al·lotípic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
immunologia
Relatiu o pertanyent a l’al·lotip o a l’al·lotípia.