Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 55 (542 registres)
veurea tant alçat (DJC)
 dret
veurea un tant alçat (DJC)
 dret
veureacumulaciĂł calcĂ ria (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureaigua alcalina (DGEOL)
 geoquĂ­mica
veurealabastre calcari (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurealbĂşmina alcalina (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
veurealcĂ  (AQQ)
 quĂ­mica
veurealça (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 traumatologia i ortopèdia
veurealça (DRAMAD)
 ramaderia
veurealcabala (DJC)
 història del dret
Cerca alça a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a tant alçat loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A preu fet1.
Ex.: L’empresari li oferí, per al mes d’agost, treballar a tant alçat.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a un tant alçat loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A preu fet1.
Ex.: Segons el contracte, la remuneració es pot pactar a un tant alçat.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

acumulaciĂł calcĂ ria c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
AcumulaciĂł de carbonat cĂ lcic1.
Sin. pref.: acumulaciĂł de carbonat cĂ lcic1 c. nom. f.
en calcium carbonate accumulation
es acumulaciĂłn caliza
fr accumulation calcaire
gl acumulaciĂłn calcaria

aigua alcalina f.
Diccionari de geologia
geoquĂ­mica
Aigua en què predominen els ions de sodi i de bicarbonat sobre el total d’ions dissolts.
en alkaline water
es agua alcalina
fr eau alcaline

alabastre calcari m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Mineral o roca sedimentària, varietat de calcària formada per una concreció estalagmítica translúcida, vinçada i de colors clars, emprada com a pedra ornamental, semblant a l’alabastre.
Sin. compl.: alabastre de Garraf m., alabastre egipci m., alabastre oriental m., marbre ònix m., ònix d’Algèria m., ònix de Mèxic m.
en travertine
es alabastro calizo
fr albâtre calcaire

albĂşmina alcalina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
AlbĂşmina tractada amb un Ă lcali.

alcĂ  m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en alkane subst.

alça f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
traumatologia i ortopèdia
Objecte que serveix per a alçar o fer més alta una cosa, com els materials diversos que amb aquesta finalitat formen part d’un calçat ortopèdic.
es alza
it alzo, rialzo

alça f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Caixó sense fons ni tapa que es col·loca damunt del rusc durant l’estació propícia per a l’elaboració de la mel per augmentar-ne la capacitat.
es alza f.

alcabala f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Impost d’origen castellà que gravava les vendes i les permutes de béns mobles i immobles.
es alcabala