Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3.009 (30.082 registres)
veurealfa-Orionis (NOV)
 enginyeria
veure8 normal (LBC)
 cinema
veurea balquena (DJC)
 dret
veurea contrallit (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurea destall (DJC)
 dret
veurea disposició judicial (DJC)
 dret
veurea escala (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurea falta de (DJC)
 dret
veurea final de (DJC)
 dret
veurea senyals oberts (DPF)
 transport ferroviari
Cerca al a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alfa-Orionis loc. llat.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la quarta sèrie.

8 normal m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
8 mm.
Sin. pref.: 8 mm m.

a balquena loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En abundància.
Ex.: El fiscal tenia proves a balquena.
es en abundancia

a contrallit loc. adv.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. En la direcció presa en sentit contrari o normal a l’estratificació, és a dir, tallant els estrats.
2. En una obra de construcció, en posició invertida, vertical o obliqua a l’estratificació interna pròpia que la pedra o el carreu tenien quan eren a la pedrera.
es a contralecho
fr en délit

a destall loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: A la fàbrica treballa a destall.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a disposició judicial loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En espera de la decisió del jutge o jutgessa, es diu en relació amb una persona detinguda.
Ex.: El detingut passà a disposició judicial després de declarar en la comissaria.
es a disposición judicial

a escala loc. adv.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Representació cartogràfica que manté les proporcions de les delineacions o de l’entorn representat quan el mapa es redueix o s’amplia.
V. t.: delineació f., escala gràfica c. nom. f.
en scaled
es a escala
fr à échelle
gl a escala

a falta de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
No tenint, s’aplica a una cosa necessària, útil o convenient.
Ex.: A falta de participants, el premi quedà desert.
Sin. compl.: a manca de loc. prep., en absència de loc. prep., en defecte de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de

a final de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al final de.
Ex.: La detenció del primer sospitós va ser a final de juliol.
Sin. pref.: al final de loc. prep.
es a finales de, al final de

a senyals oberts loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Expressió emprada per designar el mode d’explotació en què els senyals es troben normalment oberts i només es tanquen quan és indispensable.