Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (50 registres)
veureAgustí i Albanell, Antoni (DJC)
 biografia
veurealba (VOCFOR)
 arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
veurealba (ATGC)
 geografia
veurealbà (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurealbada (ATGC)
 geografia
veurealbadar (DCA)
 botànica
veurealbarà1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veurealbarà2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurealbarà3 (DJC)
 dret
veurealbarda (ATGC)
 geografia
Cerca alba a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Agustí i Albanell, Antoni n. pr. m.
Diccionari jurídic
biografia

alba f.
Vocabulari forestal
arbres forestals més importants a catalunya. comunitats o arbredes
Sin. pref.: àlber m.

alba f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Primera llum del dia, abans de sortir el Sol.

albà m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En la terminologia de Brewer, cutà de color clar a causa de processos de reducció i migració (empobriment) del ferro i/o manganès.
V. t.: cutà m., empobriment m.
en alban
es albán
fr alban
gl albán

albada f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Temps que transcorre des de trenc d’alba fins a la sortida del Sol.

albadar m.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Matollar en què predomina l’albada (Anthyllis cytisoides).
en Anthyllis cytisoides shrub subst.
es matorral de albaida m.
fr broussaille à Anthyllis cytisoides f.

albarà1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Document duplicat, preparat per l’empresa subministradora, que normalment acompanya la mercaderia en ser lliurada, i que n’indica la naturalesa i la quantitat, la data de lliurament i el nom de qui compra i qui ven a fi que el client o clienta hi doni la conformitat o hi anoti les objeccions que té.
es albarán

albarà2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document públic o privat en què consta un permís o una obligació.
es albarán, albalá

albarà3 m.
Diccionari jurídic
dret
Guia de duana, permís escrit per a poder disposar de les mercaderies.
es albarán, albalá

albarda f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Guarniment de les bèsties de càrrega que consisteix essencialment en un coixí ple de palla, de borra, etc., que s’adapta al llom de l’animal i sobre el qual es col·loquen les sàrries.