Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veurealiòs (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureàlios (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureàlios (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureàlios (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureàlios ferruginós (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureàlios húmic (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurealiòtic | aliòtica (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecalio- (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veuregaliota (BMC)
 parts de bastiments
veurekalio- (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
Cerca alió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aliòs m.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
Sin. compl.: hardpan m., ortstein m.
de Ortstein m.
en hardpan subst.

àlios m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Horitzó d’acumulació impermeable d’un sòl podzòlic que crea un horitzó molt endurit a causa de la cimentació de la sorra, o del llim, causada pels col·loides ferruginosos, rics en limonita i/o humus. És molt típic de les Landes.
Sin.: capa dura f., ortstein m.
en hard pan, iron pan
es alios
fr alios

àlios m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en iron pan subst.
es alios m.
fr alios m.

àlios m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Capa endurida formada per grans de sorra cimentats per matèria orgànica, òxids de ferro i, de vegades, de manganès i alumini, que formen un revestiment al voltant dels grans de sorra, sense arribar a cimentar-los fortament. Pot presentar-se al GSR podzol (WRB) o a l’ordre Espodosol (ST) on forma un horitzó B o s’hi troba en part; i a la zona d’oscil·lació d’una capa freàtica. Pot constituir un factor limitant per al creixement de les arrels en fondària.
V. t.: àlios ferruginós c. nom. m., àlios húmic c. nom. m., Espodosol m., horitzó B c. nom. m., ortstein m., Podzol m.
en iron pan, ironpan
es alios
fr alios, garluche
gl alios

àlios ferruginós c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Capa endurida en un horitzó Bs, constituïda per grans de sorra amb revestiments d’òxids de ferro, matèria orgànica i de vegades de manganès i alumini, que donen lloc a concrecions en massa fortament cimentades. El seu gruix és de l’ordre de 2 a 10 mm i pot presentar una forma fortament ondulada. Pot presentar-se al GSR Podzol (WRB) o en l’ordre Espodosol (ST). Constitueix un impediment per al desenvolupament de les arrels en fondària.
V. t.: àlios m., àlios húmic c. nom. m., Espodosol m., horitzó B c. nom. m., ortstein m., Podzol m.
en hardpan
es alios ferruginoso
fr alios ferrugineux
gl alios ferruxinoso

àlios húmic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Capa moderadament endurida en un horitzó Bh, on les partícules de sorra es troben cimentades per revestiments humífers que contenen alumini; compacta, però incompletament endurida, menys que un àlios ferruginós. Pot presentar-se al GSR Podzol (WRB) o en l’ordre Espodosol (ST).
V. t.: àlios m., àlios ferruginós c. nom. m., Espodosol m., horitzó B c. nom. m., ortstein m., Podzol m.
en hardpan
es alios húmico
fr alios humique
gl alios húmico

aliòtic | aliòtica adj.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Relatiu o pertanyent a l’àlios.
es aliótico
fr aliotique

calio- pref.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Kalio-.
Sin. abs.: cali- pref.

galiota f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

kalio- pref.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Forma prefixada de l’al. kalium, ’potassi’, emprada per a la denominació d’alguns minerals que contenen potassi com a catió.
Ex.: Kaliborita. Kalinita. Kaliofilita.
Sin. abs.: kali- pref.
Sin. compl.: calio- pref.