Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veureadditiu alimentari (AQQ)
 química
veureadditiu alimentari (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 química
veureadditiu alimentari (DCA)
 ciències dels aliments
veureajuda alimentària (FONECO)
 economia
veureajuda alimentària internacional (FONECO)
 economia
veurealimentar (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 infermeria
veurealimentari | alimentària (DRAMAD)
 ramaderia
veurealimentari -ària (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
veurealimentar-se (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veureal·lèrgia alimentària (DEM)
 dermatologia
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 immunologia
Cerca alimentar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

additiu alimentari c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en food additive subst.

additiu alimentari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
química
Substància sense poder nutritiu o emprada amb finalitats no nutritives que hom afegeix en qualsevol fase de l’elaboració dels aliments per tal de conservar-ne les característiques físiques, químiques o fisicoquímiques, per tal d’evitar-ne l’alteració espontània o per donar-los característiques particulars d’aspecte, gust, olor o consistència. Aquests additius són classificats en antimicrobians, antioxidants, modificants de la textura física i aromes.

additiu alimentari m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències dels aliments
Additiu sense poder nutritiu que s’afegeix a la massa o la superfície dels aliments, a fi de conservar-ne o millorar-ne l’aspecte, el gust, l’olor o la consistència. Els additius alimentaris s’identifiquen, en el sistema de classificació de la normativa de la Unió Europea, amb un codi format per la lletra E, que els caracteritza com a additius, seguida de tres números, que representen el tipus d’additiu: E100-E180, colorants; E200-E297, conservants; E300-E321, antioxidants; E322-E495, emulsionants i estabilitzadors; E500-E529, àcids i bases; E530-E578, antiaglomerants; E620-E637 i algunes de les sèries E-400 i E-900, edulcorants i saboritzants.
en feed additive subst.
es aditivo alimentario m.
fr additif alimentaire m.

ajuda alimentària c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en food aid subst.

ajuda alimentària internacional c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
en foreign food aid subst.

alimentar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
infermeria
Donar aliment, sustentar.

alimentari | alimentària adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Relatiu o pertanyent als aliments i a l’alimentació.
es aliementario | alimentaria adj.

alimentari -ària adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent als aliments o als òrgans de la digestió.

alimentar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Prendre aliment, sustentar-se.

al·lèrgia alimentària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
immunologia
Al·lèrgia en què la via d’entrada dels al·lergògens és la digestiva. Sol ésser deguda a la ingestió de maduixes, ous o llet, i generalment produeix manifestacions cutànies.