Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (144 registres)
veureacardi amorf (DEM)
 cardiologia
 embriologia
 Ã²rgans i sistemes
veureal·lel amorf (DEM)
 genètica
veureal·lometamorfisme (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veurealteració catamorfa (VMCS)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurealteració catamòrfica (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurealuminosilicats amorfs (VMCS)
 components minerals del sòl
veureamorf | amorfa (DGEOL)
 cristal·lografia
 mineralogia: mineralogia general
veureamorf | amorfa (VMCS)
 components minerals del sòl
veureamorf | amorfa1 (DCA)
 física
veureamorf | amorfa (ATGC)
 geografia
Cerca amorf a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acardi amorf m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
embriologia
òrgans i sistemes
Fetus amb acàrdia i amb cap i extremitats rudimentaris, sense parts corporals identificables.
Sin. compl.: acardi anceps

al·lel amorf m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Al·lel que no es manifesta fenotípicament; al·lel inactiu o silenciós.
Sin. compl.: al·lel silenciós

al·lometamorfisme m.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
1. Metamorfisme causat per la influència de forces externes.
2. Metamorfisme al·loquímic.
en allochemical metamorphism
es alometamorfismo
fr allométamorphisme

alteració catamorfa c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en katamorphous alteration subst.
es alteración katamórfica c. nom. f.
fr altération katamorphe c. nom. f.

alteració catamòrfica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de meteorització en què l’espai porós creat per la pèrdua de material canvia completament, de manera que no en conserva ni el contorn ni la mida.
V. t.: alteració f., alteració alteromòrfica c. nom. f., alteració isomòrfica c. nom. f., alteració mesomòrfica c. nom. f., alterita f., meteorització f.
en katamorphic alteration
es alteración catamórfica
fr altération katamorphique
gl alteración catamórfica

aluminosilicats amorfs c. nom. m. pl.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
en amorphous aluminosilicates subst. pl.
es aluminosilicatos amorfos c. nom. m. pl.
fr aluminosilicates amorphes c. nom. f. pl.

amorf | amorfa adj.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
mineralogia: mineralogia general
1. Sense forma determinada.
2. No cristal·litzat.
3. Dit de la substància que no és cristal·lina, que no té una ordenació dels àtoms en una xarxa regular.
Ant.: cristal·lí | cristal·lina adj.
en amorphic, amorphous, structureless, uncrystalline
es amorfo
fr amorphe

amorf | amorfa adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
en amorphous adj.
es amorfo adj.
fr amorphe adj.

amorf | amorfa1 adj.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Sense una forma determinada.
en amorphous adj.
es amorfo adj.
fr amorphe adj.

amorf | amorfa adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit de la matèria que té totalment desordenades les peces estructurals moleculars, atòmiques o iòniques.