Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 33 (329 registres)
veureĂ cid anĂ­sic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
 reumatologia
veurealcohol anĂ­sic (DEM)
 quĂ­mica
veurealdehid anĂ­sic (DEM)
 quĂ­mica
veureambliopia ex anopsia anisometròpica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
 pediatria
veureanis- (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureanĂ­s estrellat (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
 neurologia
veureanisakis (DPESCA)
 pesca
veureanisakis marĂ­ (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veureaniset (NOV)
 enginyeria
veureAnisiĂ  (DGEOL)
 geologia històrica
Cerca anĂ­s a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid anĂ­sic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
reumatologia
Àcid p-metoxibenzoic, de fórmula CH3O C6H4COOH. S’obté per oxidació de l’anetole. Ha estat emprat com a antisèptic local, antireumàtic i desodorant.

alcohol anĂ­sic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
p-Metoxifenol, líquid acre obtingut per reducció de l’anisaldehid.

aldehid anĂ­sic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Sin. compl.: anisaldehid, metoxibenzaldehid

ambliopia ex anopsia anisometròpica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
pediatria
Ambliopia deguda a la manca d’utilització d’un ull; es dóna en l’anisometropia (diferència notable de refracció entre els dos ulls) i s’explica perquè el cervell utilitza primordialment la imatge que prové de l’ull millor.

anis- pref.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Aniso-.

anĂ­s estrellat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
neurologia
Fruit de la badiana, aromĂ tic (ric en anetole), emprat en farmĂ cia com a estimulant i per a aromatitzar medecines.
en star anise

anisakis m.
Diccionari de pesca
pesca
Gènere de nematodes de la família Anisakidae, que viuen com a paràsits en el tub digestiu de grans mamífers marins i que fan servir alguns crustacis, cefalòpodes i peixos marins com a hostes intermediaris en els diversos estadis larvaris.
es Anisakis m.

anisakis marĂ­ m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Nematode que parasita mamífers marins i ocells que s’alimenten de peix. S’han produït alguns casos d’infecció en humans al Japó.

aniset m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 71 de la quarta sèrie.
fr anisette f.

AnisiĂ  m.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Primer estatge (i edat) del Trias mitjà del domini alpí, situat damunt l’Escitià i sota el Ladinià, 241,1-239,5 Ma, definit per E. von Mojsisovics, S. Wagen i C. Diener (1985).
Sin.: VirgloriĂ  m.
en Anisian
es Anisiense
fr Anisien