Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureanalĂ­tic -a (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 quĂ­mica
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurebalança analític (AQQ)
 quĂ­mica
veurebalança analítica (DUQ)
 quĂ­mica
veurebalança analítica (DEM)
 fĂ­sica
 material mèdic i ortopèdic
veurecomptabilitat analĂ­tica (COFI)
 comptabilitat
veureconcentraciĂł analĂ­tica (AQQ)
 quĂ­mica
veurecromatografia analĂ­tica (AQQ)
 quĂ­mica
veureepidemiologia analĂ­tica (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
 medicina preventiva i salut pĂşblica
veureepidemiologia analĂ­tica (INFCOM1)
 infermeria comunitĂ ria
veureimmunofiltraciĂł analĂ­tica (DEM)
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca analĂ­tic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

analĂ­tic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
quĂ­mica
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relatiu o pertanyent a l’anàlisi.
de analytisch
en analytic
es analĂ­tico
fr analytique
it analitico

balança analític c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en analytical balance subst.

balança analítica c. nom. f.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Balança aperiòdica de precisió. El tipus més emprat admet una càrrega màxima de 200 mg i pesa amb una exactitud de l’ordre de 0,1 mg.

balança analítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
material mèdic i ortopèdic
Balança aperiòdica de precisió. El tipus més emprat admet una càrrega màxima de 200 mg i pesa amb una exactitud de l’ordre de 0,1 mg. És bastant emprada en l’anàlisi química quantitativa.

comptabilitat analĂ­tica f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en cost accounting subst., management accounting subst., managerial accounting subst.
es contabilidad analĂ­tica f.

concentraciĂł analĂ­tica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: F
quĂ­mica
Molaritat d’una substància si no ha canviat la seva forma química quan ha estat dissolta. Representa el nombre total de mols de substància dissolta en un litre de solució, sense prendre en consideració qualsevol reacció que es produeixi quan el solut és dissolt. La unitat de la concentració formal es representa amb el símbol f.
Sin. compl.: formalitat f.
en analytical concentration subst., formal concentration subst.

cromatografia analĂ­tica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en analytical chromatography subst.

epidemiologia analĂ­tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
medicina preventiva i salut pĂşblica
Tècnica epidemiològica que es basa en la contrastació de les hipòtesis de correlació.

epidemiologia analĂ­tica f.
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
infermeria comunitĂ ria
en analytic epidemiology subst.
es epidemiologĂ­a analĂ­tica f.

immunofiltraciĂł analĂ­tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mètode per a detectar la presència d’uns antígens concrets en solució amb altres antígens de reacció encreuada, mitjançant l’ús d’anticossos que reaccionin amb aquests últims.