Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureanatomia (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veureanatomia (DEM)
 anatomia
veureanatomia (DEM)
 anatomia
veureanatomia (FFFC)
 fisioteràpia
veureanatomia (EFCH)
 anatomia: estructura i funció del cos humà
veureanatomia aplicada (DEM)
 anatomia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanatomia clàstica (DEM)
 anatomia
veureanatomia comparada (DEM)
 anatomia
 biologia
veureanatomia de superfície (DEM)
 anatomia
veureanatomia del desenvolupament (DEM)
 anatomia
Cerca anatomia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anatomia f.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
Sin. pref.: estructura5 f.

anatomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Estructura d’un ésser viu.
Sin. compl.: somatotomia

anatomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Ciència que estudia l’estructura dels éssers vius basant-se en l’observació mediata o immediata, i recorrent, generalment, a la dissecció de les parts que la integren.
Sin. compl.: somatotomia

anatomia f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en anatomy subst.
es anatomía f.

anatomia f.
Estructura i funció del cos humà
anatomia: estructura i funció del cos humà
en anatomy subst.
es anatomía f.

anatomia aplicada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Branca de l’anatomia que relaciona els coneixements estructurals amb el diagnòstic i la terapèutica.

anatomia clàstica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Estudi de l’anatomia mitjançant models fets de peces desmuntables a fi que hom pugui veure l’estructura interior dels objectes representats així com llurs posicions respectives.

anatomia comparada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
biologia
Branca de l’anatomia que té per objecte l’estudi anatòmic comparatiu d’una mateixa estructura (un òrgan, un aparell, etc.) en diferents éssers vius per tal d’establir analogies i homologies, o diferències.

anatomia de superfície f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Branca de l’anatomia que estudia l’aspecte de la superfície corporal i la seva relació amb els òrgans subjacents.

anatomia del desenvolupament f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Branca de l’anatomia que estudia els canvis morfològics i estructurals que sofreixen en un ésser viu les cèl·lules, els teixits, els aparells i l’organisme en conjunt des de la fecundació de l’òvul per un espermatozoide —i passant per les etapes embrionària, fetal i postnatal— fins l’edat adulta.