Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (83 registres)
veureabandonament d’animals (DJC)
 dret penal
veureanimal (CINZ)
 zoologia
veureanimal (VOCFOR)
 caça
veureanimal (DEM)
 conceptes generals i de suport
 endocrinologia i nutrició
 veterinària
veureanimal (DEM)
 biologia
 veterinària
veureanimal (DCA)
 zoologia
veureanimal baciu (VOCFOR)
 caça
veureanimal d’abastament (DRAMAD)
 ramaderia
veureanimal d’engreix (DRAMAD)
 ramaderia
veureanimal d’experimentació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 veterinària
Cerca animal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandonament d’animals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: maltractament d’animals c. nom. m.

animal m.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
D'acord amb el Codi, el terme animal inclou els metazous i els tàxons dels protists en tant que són o han estat tractats com a animals des del punt de vista de la nomenclatura.
en animal subst.

animal m.
Vocabulari forestal
caça
en animal subst.
es animal m.
fr animal m.

animal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
endocrinologia i nutrició
veterinària
Relatiu o pertanyent als animals, provinent d’animals.

animal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
veterinària
Ésser viu heterotròfic, generalment dotat de moviments i de sistemes o aparells de relació més o menys diferenciats.

animal m.
Diccionari de les ciències ambientals
zoologia
Ésser vivent dotat de sensibilitat i, en general, de moviment voluntari (per oposició a planta1).
V. t.: planta1 f.
en animal subst.
es animal m.
fr animal m.

animal baciu c. nom. m.
Vocabulari forestal
caça
es machorra f.

animal d’abastament m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Animal de les espècies ramaderes (bovina, ovina, caprina, equina, porcina, etc.) destinat a l’alimentació humana.
es animal de abasto m.

animal d’engreix m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Animal alimentat amb aliments concentrats, per fer-lo guanyar pes i conformació càrnia d’una manera ràpida i destinar-lo al consum humà.
es animal de engorde m.

animal d’experimentació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
veterinària
Animal que, com el cobai, la rata, el conill, etc., és utilitzat per a la pràctica d’experiments.