Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureannex | annexa1 (VOCFOR)
 generalitats
veureannex | annexa1 (DJC)
 dret
veureannex | annexa2 (VOCFOR)
 generalitats
veureannex2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureannex3 (VOCFOR)
 projectes, parts
veureannex de l’embrió (DEM)
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
veureannexa (BMC)
 bastiments
veureannexal (DEM)
 anatomia
veureannexar (DJC)
 dret públic
veureannexectomia (DEM)
 cirurgia
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
Cerca annex a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

annex | annexa1 m.
Vocabulari forestal
generalitats
es anexo m., anejo m.
fr annexe f.

annex | annexa1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que s’adjunta a una cosa per tal de completar-la.
Ex.: Podeu consultar el salari base en la taula salarial annexa.
es anejo | aneja, anexo | anexa

annex | annexa2 adj.
Vocabulari forestal
generalitats

annex2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Peça que s’uneix a un document principal per a completar-lo.
es anexo

annex3 m.
Vocabulari forestal
projectes, parts
V.: annex | annexa1 m. i f.

annex de l’embrió m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Formació embrionària que limita i aïlla parcialment l’embrió de la part extraembrionària. En els vertebrats amniotes els tres annexos embrionaris principals són el sac vitel·lí, l’amni i l’al·lantoide.

annexa f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment que resulta massa gran per a ésser embarcat en un bastiment major.
V. t.: embarcació f.
fr annexa f.

annexal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Relatiu o pertanyent als annexos.

annexar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Adjuntar.
Ex.: Us annexem a la carta el conveni de col·laboració entre la vostra institució i la nostra empresa.
Sin. pref.: adjuntar v. tr.
es anexar

annexectomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Extirpació dels annexos de l’úter.