Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureantagonisme (VPCA)
veureantagonisme (VMCS)
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veureantagonisme (DEM)
 farmacologia
veureantagonisme (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureantagonisme (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veureantagonisme (DEM)
 biologia
 bioquímica i biologia molecular
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantagonisme1 (DCA)
 biologia
veureantagonisme2 (DCA)
 biologia
veureantagonisme3 (DCA)
 biologia
veureantagonisme iònic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
Cerca antagonisme a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antagonisme m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: hostilitat f.
en antagonism subst.

antagonisme m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en antagonism subst.
es antagonismo m.
fr antagonisme m.

antagonisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Acció o efectes d’un medicament oposats al d’un altre. Això pot ésser motivat, o bé per una reacció química entre ells (cas de l’hiposulfit i els cianurs), o pel fet que actuen de forma oposada sobre un mateix substrat orgànic (cas de la muscarina i l’atropina). En farmacodinàmica s’ha observat que les semimolècules tenen acció antagonista amb la molècula sencera (vitamina K i dicumarina).

antagonisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Estat de lluita, de rivalitat, d’oposició.

antagonisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Acció oposada de substàncies, òrgans, sistemes, etc., de l’organisme, com per exemple, el bíceps respecte al tríceps.

antagonisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
bioquímica i biologia molecular
microbiologia i patologia infecciosa
Inhibició o interferència d’un organisme en el creixement d’un altre. L’antagonisme pot ésser per antibiosi, per parasitisme o per depredació i per competència.

antagonisme1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Inhibició o interferència d’un organisme en el creixement d’un altre, que pot ser per antibiosi, parasitisme, depredació o competència.
en antagonism subst., antagonistic effect subst.
es antagonismo m.
fr antagonisme m.

antagonisme2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Acció oposada de substàncies, òrgans, sistemes, etc., de l’organisme.
en antagonism subst., antagonistic effect subst.
es antagonismo m.
fr antagonisme m.

antagonisme3 m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
En l’absorció selectiva de substàncies dissoltes al sòl per part de les arrels, acció negativa dels ions d’un element sobre l’absorció de l’altre.
en antagonism subst., antagonistic effect subst.
es antagonismo m.
fr antagonisme m.

antagonisme iònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
Inhibició o interferència mútua entre dos ions diferents en tot el que fa referència a llur acció biològica.