Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureantecedent (VPCA)
veureantecedent (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureantecedent (ATGC)
 geografia
veureantecedent (NOV)
 enginyeria
veureantecedent (GTG)
veureantecedent del relatiu (GTG)
veureantecedents penals (DJC)
 dret penal
veurecancel·lació d’antecedents penals (DJC)
 dret penal
veurecondició antecedent (VPCA)
veureoperació antecedent (VPCA)
Cerca antecedent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antecedent m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Garcia 1974; Castellanos 1975.
en antecedent subst.

antecedent adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
1. Dit del curs d’aigua que ha sofert un procés d’antecedència.
2. Relatiu o pertanyent a l’antecedència.
en antecedent
es antecedente
fr antécédent

antecedent adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del riu que, mantenint el seu curs, ha tallat els terrenys que trobava en avançar.

antecedent m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 68 de la quarta sèrie.

antecedent m.
Glossari de termes gramaticals
Constituent amb què un pronom estableix una relació anafòrica d’identitat.
Ex.: Treu les maduixes i posa-les a la nevera
GEIEC: 13.2
V. t.: anàfora
es antecedente m.

antecedent del relatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Constituent de l’oració principal amb què un relatiu estableix una relació anafòrica d’identitat de significat.
Ex.: Encara recordo el dia en què ens vam conèixer
GEIEC: 24.3.1
V. t.: anàfora, subordinada de relatiu
es antecedente del relativo m.

antecedents penals c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
dret penal
Conjunt de condemnes dictades contra una persona.
es antecedentes penales

cancel·lació d’antecedents penals c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Eliminació de les anotacions d’antecedents penals contingudes en el Registre Central de Penats i Rebels.
es cancelación de antecedentes penales

condició antecedent c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en antecedent condition subst.

operació antecedent c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en antecedent operation subst.