Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureaplicació (NOV)
 enginyeria
veureaplicació (LBICA)
 internet
veureaplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears (DJC)
 dret civil
veureaplicació didàctica (ALEII)
 educació infantil
veureaplicació didàctica (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureaplicació en el terreny (DCA)
 residus
veureaplicació errònia (CINZ)
 zoologia
veureen aplicació de1 (DJC)
 dret
veureen aplicació de2 (DJC)
 dret
veurefactor d’aplicació (DCA)
 medicina
Cerca aplicació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aplicació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la quarta sèrie.

aplicació f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en application subst.

aplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Determinació de l’àmbit de vigència i eficàcia de les normes que integren el dret civil de les Illes Balears.
es aplicación de las normas del derecho civil de las Islas Baleares

aplicació didàctica f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
en didactic application subst.
es aplicación didáctica f.

aplicació didàctica f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en didactic application subst.
es aplicación didáctica f.
fr application didactique f.

aplicació en el terreny f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Abocament controlat en el terreny d’aigües residuals o de llots provinents del tractament d’aigües residuals.
en land application subst.
es aplicación en el terreno f.
fr épandage m.

aplicació errònia c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Utilització, deliberada o no, d'un nom en un sentit que no és correcte d'acord amb les disposicions del Codi (per exemple en contradicció amb el tipus portador de nom d'aquest tàxon).
en misapply subst.

en aplicació de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A l’empara de1.
Ex.: I, en aplicació de la decisió del gerent, ens va comunicar la notícia.
Sin. pref.: a l’empara de1 loc. prep.
es al amparo de, en aplicación de

en aplicació de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
D’acord amb.
Ex.: En aplicació del conveni laboral, els treballadors disposen de vint minuts per a esmorzar.
Sin. pref.: d’acord amb loc. prep.
es en aplicación de

factor d’aplicació m.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Relació entre la concentració d’una substància que produeix una resposta crònica específica en un organisme i la concentració de la mateixa substància que provoca el 50 % de mortalitat en una població durant un temps determinat.
en application factor subst.
es factor de aplicación m.
fr facteur d’application m.