Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureadverbi d’aproximació (GTG)
veureaprenentatge d'aproximació (VPCA)
veureaproximació discriminativa i respostes d'evitació (VPCA)
 teràpia de conducta
veureaproximacions successives (VPCA)
veurecatàlisi per aproximació (BIOQ)
 bioquímica
veurecondicionament per aproximacions (VPCA)
veureconflicte d'aproximació-aproximació (VPCA)
veureconflicte d’aproximació-aproximació (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconflicte d'aproximació-evitació (VPCA)
veureconflicte d’aproximació-evitació (DEM)
 neurologia
 salut mental
Cerca aproximació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adverbi d’aproximació m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi focal que indica una quantitat poc precisa i gairebé igual, superior o inferior respecte a l’element que segueix.
Ex.: Vam omplir gairebé cinquanta caixes
GEIEC: 16.8d
es adverbio de aproximación m., adverbio aproximativo m.

aprenentatge d'aproximació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en approach learning subst.

aproximació discriminativa i respostes d'evitació c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
teràpia de conducta
en discriminative approach and avoidance responses subst.

aproximacions successives c. nom. f. pl.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Basil 1974; Boix 1974; Lleonart 1975; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en successive approximations subst.

catàlisi per aproximació c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en catalysis by approximation subst.

condicionament per aproximacions c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en approximation conditioning subst., response differentiation subst., successive-aproximation method subst., successive differential reinforcement subst.

conflicte d'aproximació-aproximació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en approach-approach conflict subst., positive-positive conflict subst.

conflicte d’aproximació-aproximació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Conflicte generat quan un organisme és atret per dos estímuls positius o desitja dues metes que són parcialment o totalment incompatibles.
Sin. compl.: conflicte positiu-positiu

conflicte d'aproximació-evitació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en approach-avoidance conflict subst.

conflicte d’aproximació-evitació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Conflicte creat en ésser exposat un organisme a un objecte o situació que té estímuls positius i negatius. El conflicte sorgeix perquè l’organisme no pot aproximar-se als positius evitant alhora els negatius.
Sin. compl.: conflicte positiu-negatiu