Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (75 registres)
veurea escarada (DJC)
 dret
veureanatomia comparada (DEM)
 anatomia
 biologia
veurearada (VOCFOR)
 eines i màquines
veurearada (DAGRIC)
 agricultura
veurearada brabant (VOCFOR)
 eines i màquines
veurearada brabant (DAGRIC)
 agricultura
veurearada calçadora (DAGRIC)
 agricultura
veurearada de discs (VOCFOR)
 eines i màquines
veurearada de discs (DAGRIC)
 agricultura
veurearada de fulla (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca arada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a escarada loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: Els primers mesos de treballar a l’empresa cobrava a escarada.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

anatomia comparada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
biologia
Branca de l’anatomia que té per objecte l’estudi anatòmic comparatiu d’una mateixa estructura (un òrgan, un aparell, etc.) en diferents éssers vius per tal d’establir analogies i homologies, o diferències.

arada f.
Vocabulari forestal
eines i màquines
Sin. compl.: aladre m., llaura f.
V. t.: ganiveta1 f., rella f.
en plough subst.
es arado m.
fr charrue f.

arada f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Instrument agrícola que serveix per obrir solcs a la terra i deixar-la a punt de sembrar.
es arado m.

arada brabant c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines i màquines

arada brabant f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Arada amb avanttren, que llaura amb dues pales, dues relles i dues ganivetes, unes enfront de les altres, de manera que quan un grup treballa, l’altre queda enlaire.
Sin.: brabant m.
es arado brabante m., brabante m.

arada calçadora f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Arada proveïda de dues pales iguals col·locades a banda i banda que giren la terra cap a tots dos costats, utilitzada per arrambar terra a les soques i a determinades plantes.
es arado aporcador m., arado calzador m.

arada de discs c. nom. f.
Vocabulari forestal
eines i màquines

arada de discs f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Arada en què el grup de treball està format per un disc i una rasadora, que susbstitueixen la rella, la ganiveta i la pala tradicionals.
es arado de discos m.

arada de fulla c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cultivadora amb rella de cua d’oreneta.
en blade plough
es arado de reja de golondrina
fr charrue à lame
gl arado de andoriña