Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 28 (279 registres)
veureAdministració comarcal (DJC)
 dret públic
veureanasarca (DEM)
 cardiologia
 histologia
 nefrologia
 semiologia
veureaparcament (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veureaparcament (LMC)
 construcció
veureaparcament d’enllaç (DCA)
 urbanisme
veureaparcament de dissuasió (DCA)
 urbanisme
veureaparcar (DJC)
 dret públic
veurearbre d’interès comarcal (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veurearca (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
veurearca (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca arcà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Administració comarcal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Conjunt d’òrgans, jeràrquicament ordenats, que actuen amb personalitat jurídica única sota la direcció de la presidència del consell comarcal per a desenvolupar les funcions executives de caràcter administratiu que són competència comarcal.
es Administración comarcal

anasarca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
histologia
nefrologia
semiologia
Infiltració generalitzada de líquid plasmàtic al teixit cel·lular subcutani, localitzada preferentment a les extremitats inferiors, genitals externs i paret toracoabdominal, bé que també a les extremitats superiors i, àdhuc, la cara, sobretot a les parpelles. Es presenta en la insuficiència cardíaca de llarga evolució i en la síndrome nefròtica.
Sin. compl.: higrosarca
de Anasarka
en anasarca
es anasarca
fr anasarque
it anasarca

aparcament m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Sin. compl.: pàrking m.
en parking subst.

aparcament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin. compl.: pàrquing m.
de Parkplatz
en car parking, parking, parking lot
es aparcamiento, parking
fr parc, parc de stationnement, parking

aparcament d’enllaç m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Aparcament de gran capacitat per a vehicles connectat amb mitjans de transport públic que s’ofereixen com a alternativa a l’ús del vehicle privat, que generalment serveix per a disminuir el trànsit a l’interior d’una població.
Sin. compl.: aparcament de dissuasió m.
en park-and-ride subst.
es aparcamiento disuasorio m.
fr parc de change m., parc de dissuasion m.

aparcament de dissuasió m.
Diccionari de les ciències ambientals
urbanisme
Aparcament d’enllaç.
Sin. pref.: aparcament d’enllaç m.
en park-and-ride car park subst.
es estacionamiento de disuasión m.
fr parc de dissuasion m.

aparcar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Deixar pendent.
Ex.: Han aparcat els tràmits del divorci.
Sin. pref.: deixar pendent c. v.
es aparcar

arbre d’interès comarcal c. nom. m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits

arca f.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
Per a l’arrossegament.
Vegeu la figura H.
fr arche f.

arca f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Nom d’alguns sepulcres megalítics que es troben a diferents indrets de Catalunya.
V.: dolmen1 m.