Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veureBouchardat, Apollinaire (DEM)
 epònims
veurecondicionament retardat (VPCA)
veurereacció de Bouchardat (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurereactiu de Bouchardat (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurereflex condicionat retardat (VPCA)
veurereflex condicionat retardat (DEM)
 neurologia
veurereflex retardat (DEM)
 neurologia
veurereforçament retardat (VPCA)
veurerègim de Bouchardat (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureretardat | retardada (VPCA)
Cerca ardat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Bouchardat, Apollinaire n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Químic francès, 1806-1886.
V.: reacció de Bouchardat f., règim de Bouchardat m., tractament de Bouchardat m.

condicionament retardat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: demora f., retard m.
en delayed conditioning subst.

reacció de Bouchardat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Reacció per a determinar la presència d’alcaloides, basada en l’aparició d’un precipitat bru que es produeix en posar-se en contacte els alcaloides amb triiodur de potassi.

reactiu de Bouchardat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Reactiu general per als alcaloides consistent en una solució de iode i de iodur potàssic.

reflex condicionat retardat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: demora f., retard m.
en delayed conditioned reflex subst.

reflex condicionat retardat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Resposta reflexa que apareix, respecte de l’estímul, després d’un interval equivalent a aquell amb què se sol aplicar l’estímul segon.
V.: reflex condicionat m.

reflex retardat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Reflex que deixa un temps de latència entre l’estimulació i la resposta, reflex diferit.
Sin. compl.: reflex diferit

reforçament retardat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
en delayed reinforcement subst.

règim de Bouchardat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Règim dietètic emprat en diabètics, que consisteix en aliments nitrogenats abundants i eliminació gairebé absoluta de les fècules i els greixos.

retardat | retardada adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Sanz 1933.
V. t.: demora f., retard m., endarreriment mental c. nom. m.
en mentally retarded adj., feeble-minded adj.