Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurearment (DRAMAD)
 ramaderia
veurearmenter | armentera (DRAMAD)
 ramaderia
veurearmentera (DRAMAD)
 ramaderia
veureeixarmentar (DAGRIC)
 agricultura
veurelinearment (NOV)
 enginyeria
veureparticularment1 (DJC)
 dret
veureparticularment2 (DJC)
 dret
veureplantar irregularment (VOCFOR)
 preparaciĂł i plantaciĂł
veurepolĂ­mer emmotllat molecularment (AQQ)
 quĂ­mica
veuresarment1 (DAGRIC)
 agricultura
Cerca arment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arment m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Ramat de bous o de cavalls.
es manada f.

armenter | armentera m. | f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Pastor de l’arment.
es manadero | manadera m. | f.

armentera f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Lloc on pasturen els arments.
es pastizal m.

eixarmentar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Aplegar els sarments podats.
es sarmentar v. intr.

linearment adv.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 48 de la segona sèrie.

particularment1 adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
D’una manera particular. 
Ex.: L’ajuntament pot determinar particularment l’import de cadascuna de les taxes.
es particularmente

particularment2 adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Especialment.
Ex.: El nou pacte social beneficia particularment els empresaris.
es particularmente

plantar irregularment c. v.
Vocabulari forestal
preparaciĂł i plantaciĂł
Vegeu la figura E.

polĂ­mer emmotllat molecularment c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Polímer sintetitzat en presència d’una molècula motlle. Després de l’extracció del motlle, el polímer queda amb uns buits que tenen la forma del motlle i els grups funcionals del polímer es posicionen correctament per a enllaçar-se amb els grups funcionals del motlle, amb la qual cosa el polímer i la molècula motlle es reconeixen mútuament.
en molecularly imprinted polymer subst.

sarment1 m. o f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Branca llarga, prima i enfiladissa de plantes diverses.
es sarmiento m.