Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureagricultura d’artiga (DCA)
 agricultura
veureagricultura d’artigatge (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureartiga (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureartiga (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureartiga (ATGC)
 geografia
veureartiga (DCA)
 agricultura
veureartiga (DAGRIC)
 agricultura
veureartigar (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureartigar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureartigar (ATGC)
 geografia
Cerca artiga a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura d’artiga f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura de subsistència en què s’alternen breus períodes de cultiu temporal fins a l’esgotament de la fertilitat natural de la terra amb períodes prolongats d’abandonament per a facilitar-hi la regeneració espontània de la vegetació i recuperar-ne la fertilitat. L’agricultura d’artiga facilita la formació d’una nova capa forestal, cosa que permet, després d’aclarir i desbrossar el terreny o de cremar-ne la vegetació, tornar-hi a cultivar. És típica de zones de l’Amazònia, Àfrica, Austràlia i Nova Zelanda.
Sin. compl.: agricultura de tallar i cremar f.
en bush-fallow subst., shifting agriculture subst.
es agricultura de desbroce y quema f.
fr agriculture sur brûlis f.

agricultura d’artigatge c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Agricultura itinerant i sistema d’agricultura itinerant.
Sin. pref.: agricultura itinerant c. nom. f., sistema d’agricultura itinerant c. nom. m.
en slash and burn agriculture
es agricultura de roza, tumba y quema
fr agriculture sur abattis-brûlis, agriculture sur brûlis
gl agricultura de estivada, estivada, corte e queima, estivada e queima
pt corte e queima

artiga f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. compl.: eixermada f.

artiga f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Terreny recentment romput amb arrabassament i crema de la coberta vegetal silvestre.
V. t.: arrabassament1 m., artigar v. tr., sistema d’agricultura itinerant c. nom. m.
en land burnt and ploughed
es artiga
fr terrain abattu-brûlé
gl cavada da terra, estivada
pt corte e queimada

artiga f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Tros de terra, anteriorment cobert de bosc, garriga, etc., preparat per al conreu.
Ex.: A Sant Andreu de Bancells (Osona), les artigues contrasten amb el bosc.
Sin. compl.: boïga f., rompuda f.

artiga f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Tros de terra, anteriorment cobert de bosc, garriga, etc., que s’ha preparat per al conreu llevant-ne els arbres i cremant-ne la brolla o la llenya en munts que després s’escampen perquè les cendres serveixin d’adob.
Sin. compl.: eixermada f.
en land clearing subst., swidden subst.
es artiga f., roza f.
fr écobuage m., essart m.

artiga f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Terra preparada per al conreu que abans era estèril o boscosa.
Sin.: arrabassada f.
es artiga f.

artigar v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
fr écobuer v. tr., défricher v. tr.

artigar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Preparar una terra inculta poblada de vegetació silvestre per conrear-la, per a la qual cosa es desbrossa el terreny, es deixen assecar les restes de vegetació, es cremen i després s’escampen les cendres i es conrea.
El conjunt d’operacions que es realitzen difereixen segons la zona on s’apliqui: 1) a la zona tropical humida, aquesta pràctica està associada al sistema d’agricultura itinerant o a sistemes de desbrossar, talar i cremar; 2) a la zona mediterrània, en augmentar la densitat de població, aquest sistema de cremes va provocar, ja fa molts anys, la desaparició irreversible del bosc (desforestació), la pèrdua de fertilitat i l’erosió del sòl, la qual cosa va tenir com a conseqüències la implantació d’una garriga o maquis i la desaparició de la pràctica d’artigatge.
V.: maquis m.
V. t.: desforestació f., desbrossar v. tr., crema prescrita c. nom. f., ejido m., garriga f., sistema d’agricultura itinerant c. nom. m.
en to slash and burn, to clear of wild plants and to cultivate
es artigar
fr abattre et brûler
gl romper a terra, facer una estivada
pt cortar e queimar, derrumbar e queimar

artigar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Preparar {un tros de terra} per convertir-lo en espai de conreu.