Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (75 registres)
veureanociassociació (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 cirurgia
veureassociació (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureassociació (VPCA)
veureassociació (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veureassociació (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureassociació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 institucions
veureassociació (ALEII)
 educació infantil
veureassociació1 (DCA)
 edafologia
veureassociació (DJC)
 dret civil
veureassociació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca associació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anociassociació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
cirurgia
Mètode d’anestèsia, ideat per George Washington Crile, consistent en l’associació de l’anestèsia local amb la general, en grans intervencions a fi de minorar el xoc quirúrgic.
en anociassociation
es anociación, anociasociación

associació f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
Unitat de vegetació definida per la composició florística i l’estructura.

associació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1920, 1921a, 1923; Baguñà 1971; Garcia i Garau 1973; Garcia i col·lab. 1975; Tobeña 1977.
en association subst.

associació f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Conjunt qualsevol d’organismes vius o fòssils.
en association
es asociación
fr association

associació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
En estadística, dependència entre dos esdeveniments o dues variables.

associació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
institucions
Unió de diversos elements per a una finalitat comuna.

associació f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
en association subst.
es asociación f.

associació1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
edafologia
Grup format amb els tipus taxonòmics de sòls que apareixen junts en una regió i que presenten una determinada relació entre aquests.
en association subst.
es asociación f.
fr association f.

associació f.
Diccionari jurídic
dret civil
Unió de diverses persones, vinculades jurídicament, per a obtenir un fi.
V. t.: estatuts d’una associació c. nom. m. pl., Registre d’Associacions de Catalunya n. pr. m.
es asociación

associació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en association subst.
es asociación f.
fr association f.