Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureatracar (DPESCA)
 pesca
veureatracar1 (DJC)
 dret
veureatracar (ATGC)
 geografia
veureatracar (BMC)
 fraseologia
veureatracar2 (DJC)
 dret
veureatracar3 (DJC)
 dret
veureatracar4 (DJC)
 dret
veureatracar de costat (DPESCA)
 pesca
veureatracar de punta (DPESCA)
 pesca
veureatracar en andana (DPESCA)
 pesca
Cerca atracar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atracar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Col·locar una embarcació arran d’un moll, d’un carregador o d’una riba adequada, subjectant-l’hi, o abarloar-la a una embarcació amarrada, fermant-l’hi.
Sin. compl.: abordar2 v. intr.
es abordar v. tr., atracar v. tr.

atracar1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una nau, acostar-se a terra o a una altra nau per tal d’amarrar-s’hi.
Ex.: El vaixell va atracar al moll de l’illa.
es atracar

atracar v. intr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Una nau, atansar-se a terra o a una altra nau.

atracar v. intr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

atracar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Col·locar {una nau} arran d’un moll, d’un carregador o d’una ribera adequats i subjectar-la-hi.
Ex.: La tempesta els ha obligat a atracar l’embarcació al port més proper.
Sin. compl.: atansar2 v. tr.
es atracar

atracar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Abarloar {una nau} a una altra embarcació amarrada i fermar-la-hi.
Ex.: L’almirall ha ordenat atracar els destructors junts abarloant-los.
es atracar

atracar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Assaltar o escometre {algú} i obligar-lo a donar el que hom li demana.
Ex.: L’han detingut perquè ha atracat un grup de turistes i els ha pres tot el que duien.
es atracar

atracar de costat v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar fent que el vaixell besi el moll o el carregador, de manera que la crugia hi quedi paral·lela.
Sin. compl.: abarloar1 v. tr., amarrar de costat v. tr. i intr.
es amarrar de costado v. tr., atracar de lado v. tr., atracar lateralmente v. tr.

atracar de punta v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar fent que l’embarcació quedi perpendicular al moll, de popa a ell i sense besar-lo.
Sin. compl.: amarrar de punta v. tr. i intr.
es amarrar de punta v. tr., atracar frontalmente v. tr.

atracar en andana v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Atracar una embarcació al costat d’una altra, de manera que només quedin separades per les defenses.
Sin. compl.: abarloar2 v. tr.
es abarloar v. tr.