Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureatracció (DEM)
 física
 química
veureatracció (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureatracció capil·lar (DEM)
 química
veureatracció de la gravetat (DEM)
 física
veureatracció electrostàtica (DEM)
 física
 química
veureatracció magnètica (DEM)
 física
 química
veureatracció química (DEM)
 química
veurecentre d’atracció (ATGC)
 geografia
veurecontratracció (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureforça d’atracció (BIOQ)
 bioquímica
Cerca atracció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
Propietat intrínseca i universal de la matèria manifestada per les forces d’interacció que exerceixen les masses entre elles. Newton en formulà la llei, coneguda com a llei d’atracció universal a partir del principi d’inèrcia, del principi d’acció i reacció i del coneixement de la llei de Kepler establint que la força amb què s’atreuen dos cossos és proporcional al producte de llurs masses dividit pel quadrat de la distància que en separa els centres de gravetat.

atracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’atreure; l’efecte.

atracció capil·lar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Força que atreu les partícules d’un fluid al llarg d’un tub capil·lar.

atracció de la gravetat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Cas particular de la llei d’atracció universal aplicada a la Terra i a un cos de la seva superfície.

atracció electrostàtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
Atracció que actua sobre una partícula electritzada situada en un punt d’un camp elèctric i amb una càrrega elèctrica de signe contrari a la del cos generador del camp. Si ambdues càrregues elèctriques són del mateix signe té lloc la repulsió electrostàtica.

atracció magnètica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
Atracció que actua sobre un imant o un cos susceptible d’imantar-se situats en el camp magnètic d’un altre imant.

atracció química f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Tendència dels àtoms d’un element a unir-se amb els d’un altre.
Sin. compl.: atracció d’afinitat

centre d’atracció c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Nucli urbà que actua, en l’aspecte socioeconòmic, sobre un territori o un sector determinats.
Ex.: Reus és un centre d’atracció la influència del qual arriba fins a Aragó.

contratracció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Tracció oposada a una altra tracció; es fa en la reducció de fractures.

força d’atracció c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: complex enzim-substrat c. nom. m.
en attractive force subst.