Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureaudició (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureaudició (PERIAT)
 percepció i atenció
veureaudició (NOV)
 enginyeria
veureaudició (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureaudició cromàtica (DEM)
 neurologia
 otorinolaringologia
veureaudició estereofònica (DEM)
 otorinolaringologia
veureaudició gustativa (DEM)
 neurologia
 otorinolaringologia
veurellindar d’audició (PERIAT)
 percepció i atenció
veurellindar d’audició (DCA)
 física
 medicina
veurellindar d’audició (NOV)
 enginyeria
Cerca audició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

audició f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en audition subst.
es audición f.

audició f.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en audition subst.
es audición f.

audició f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 97 de la segona sèrie.

audició f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en audition subst., listening subst.
es audición f., escucha f.
fr audition f., écoute f.

audició cromàtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
otorinolaringologia
Sensació de color produïda per un so.

audició estereofònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Audició en què s’identifica el punt de procedència dels sons.

audició gustativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
otorinolaringologia
Estat en el qual certs sons donen origen a una sensació gustativa.

llindar d’audició m.
Percepció i atenció
percepció i atenció
Sin.: llindar auditiu m.
en auditory threshold subst., hearing threshold subst.
es umbral de audibilidad m., umbral de audición m.

llindar d’audició m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
medicina
Llindar auditiu.
Sin. pref.: llindar auditiu m.
en hearing threshold subst., threshold of hearing subst.
es umbral de audición m.
fr seuil d’audition m.

llindar d’audició c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 96 de la segona sèrie.