Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (40 registres)
veureabeurador automàtic (DRAMAD)
 ramaderia
veureacceleració automàtica (DPF)
 transport ferroviari
veureautòmat (DEM)
 salut mental
veureautomàtic | automàtica (DUQ)
 química
veureautomàtic (DPF)
 transport ferroviari
veureautomàtic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureautomatisme (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureautomatisme (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veureautomatisme cardíac (DEM)
 cardiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureautomatisme extrasinusal (DEM)
 cardiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca autòmat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abeurador automàtic m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Abeurador dotat d’un mecanisme de regulació d’entrada d’aigua.
es abrevadero automático m.

acceleració automàtica c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dispositiu que elimina resistències i fa avançar el combinador automàticament, sense intervenció del maquinista, que s’ha de limitar a situar la maneta del regulador a la velocitat econòmica volguda.
es aceleración automática
fr démarreur automatique

autòmat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Persona que obra d’una manera mecànica i involuntària, que segueix una rutina.

automàtic | automàtica adj.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Que substitueix l’home en una feina determinada.
Ex.: Valorador automàtic.

automàtic adj. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Dit del bloqueig de trens que fa servir unes instal·lacions que tanquen els senyals en sobrepassar-los els trens i que els obren sense intervenció humana un cop s’han allunyat suficientment. Els senyals que intervenen en aquest bloqueig.
2. Dit del fre que, en cas d’alguna anormalitat, actua sense intervenció del maquinista.
3. Dit de l’enganxall que actua per si sol en pitjar-se els vehicles els uns contra els altres, sense necessitat d’intervenir-hi directament; per desenganxar-lo sol ser suficient moure una falca, sia manualment, sia per mitjà d’una telecomanda d’aire comprimit.
es automático
fr automatique

automàtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
No voluntari, que no depèn de la voluntat, mecànic.

automatisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
òrgans i sistemes
Qualitat de no voluntari o del sistema que és capaç de funcionar per ell mateix.
Sin. compl.: comportament automàtic
de Automatismus
en automatism
es automatismo
fr automatisme
it automatismo

automatisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Execució de diferents actes sense la intervenció de la voluntat que hom observa especialment en les epilèpsies focals originades en el lòbul temporal. Consisteix en la repetició maquinal de síl·labes o frases, en moviments involuntaris en forma de xuclada, xumada, deglució, grapeig d’objectes o de la roba, vestir-se o despullar-se, caminar per l’habitació, sortir fora de casa, etc.
Sin. compl.: comportament automàtic
de Automatismus
en automatism
es automatismo
fr automatisme
it automatismo

automatisme cardíac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Propietat del teixit cardíac específic de generar per ell mateix, a partir del node de Keith i Flack, de manera rítmica, impulsos elèctrics capaços de propagar-se i produir les contraccions normals del cor. La freqüència cardíaca normal reflecteix, per tant, l’automatisme del node de Keith i Flack i l’acció normal del sistema nerviós vegetatiu sobre aquest node. Per l’acció de diversos estímuls, l’automatisme cardíac pot augmentar o disminuir, i originar arítmies (taquicàrdia i bradicàrdia sinusals). En determinades circumstàncies, altres cèl·lules del teixit cardíac específic, que en condicions normals tenen un automatisme inferior al del node de Keith i Flack, acceleren la freqüència dels impulsos elèctrics fins a ultrapassar la d’aquell automatisme i es constitueixen en el marcapassos dominant. D’altra banda, quan l’automatisme cardíac disminueix i la freqüència cardíaca es redueix a valors inferiors als 40-50 batecs/min, pot manifestar-se l’automatisme normal, latent, d’altres estructures específiques, com és ara el node d’Aschoff-Tawara o la xarxa subendocardíaca de Purkinje, ritme cardíac anomenat d’escapament.
Sin. compl.: automatisme sinusal

automatisme extrasinusal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Automatisme cardíac del node d’Aschoff-Tawara o de les fibres de Purkinje.