Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureautonomia (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureautonomia (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureautonomia (DJC)
 dret civil
veureautonomia (DPF)
 transport ferroviari
veureautonomia administrativa (DJC)
 dret
veureautonomia conflictual (DJC)
 dret internacional privat
veureautonomia de la voluntat (DJC)
 dret
veureautonomia funcional (VPCA)
veuredisautonomia (DEM)
 neurologia
veuredisautonomia alcohòlica (DEM)
 neurologia
Cerca autonomia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autonomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Facultat de funcionar per si mateix, independentment.

autonomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Qualitat d’autònom.

autonomia f.
Diccionari jurídic
dret civil
Facultat de governar-se per lleis pròpies.
es autonomía

autonomia f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Distància que pot recórrer un motor sense haver de tornar a proveir combustible, desenvolupant la seva potència màxima o en unes condicions determinades.
es autonomía
fr autonomie

autonomia administrativa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Autonomia de la qual gaudeixen els municipis, les províncies i altres ens territorials.
V. t.: autonomia f.
es autonomía administrativa

autonomia conflictual c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret internacional privat
Llibertat de les parts a l’hora de designar la llei que ha de regir una relació contractual.
es autonomía conflictual

autonomia de la voluntat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Principi en virtut del qual els subjectes jurídics poden convenir lliurement llurs relacions.
V. t.: autonomia f.
es autonomía de la voluntad

autonomia funcional c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en functional autonomy subst.

disautonomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Funcionament anormal del sistema nerviós autònom. Pot manifestar-se en forma d’una insuficiència o bé d’una activació excessiva dels efectors viscerals perifèrics. Es caracteritza clínicament per hipotensió ortostàtica, hiperhidrosi, intolerància a la calor, fotofòbia, palpitacions en repòs, restrenyiment o diarrees, trastorns de la micció i disfunció erèctil. Les causes d’insuficiència autonòmica són molt diverses: malalties degeneratives del sistema nerviós central (atròfia multisistèmica o síndrome de Shy-Drager, malaltia de Parkinson), hipotensió ortostàtica idiopàtica, neuropaties perifèriques (síndrome de Guillain-Barré), pandisautonomia aguda, pandisautonomia paraneoplàstica, neuropaties disautonòmiques agudes de la mononucleosi infecciosa, de l’hepatitis vírica, de la porfíria aguda intermitent, de les intoxicacions per tal·li i acrilamida i del botulisme agut, neuropaties cròniques de la diabetis, de l’alcoholisme, de l’amiloïdosi, de la síndrome de Sjögren, de la sida i de la tabes dorsal, neuropaties hereditàries (síndrome de Riley-Day, angioqueratoma corporal difús) i neuropaties per fàrmacs (antidepressius tricíclics, antihistamínics, antagonistes adrenèrgics, vasodilatadors). Les causes d’hiperactivitat autonòmica són l’ansietat, les malalties cerebrals (epilèpsia temporal, hipertensió intracranial, insomni familiar fatal, tètan, síndrome neurolèptica maligna), la intoxicació i l’abstinència alcohòlica, la síndrome carcinoide, etc.

disautonomia alcohòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Trastorn del sistema nerviós vegetatiu associat amb l’alcoholisme, caracteritzat clínicament per diarrees de predomini nocturn, disfunció erèctil, hipotensió ortostàtica, palpitacions i alteracions dels esfínters i de la sudoració. S’acompanya de neuropatia perifèrica alcohòlica i de propensió al desenvolupament d’una parada cardiorespiratòria espontània o relacionada amb l’anestèsia general.