Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureangle d’avançada (TTAUTO)
 rodes
veureangle d’avançada (VOCAUTO)
veurecabina semiavançada (VOCAUTO)
veurecadena avançada (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecatagènesi avançada (DGEOL)
 geologia del petroli
 geoquĂ­mica
veureperiodontitis avançada (DEM)
 histologia
 odontoestomatologia
 Ă˛rgans i sistemes
 semiologia
Cerca avançada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle d’avançada c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
rodes
Vegeu la figura 15.15.
Sin. compl.: angle de l’avanç del pilot c. nom. m.
en caster subst.
es ángulo de avance c. nom. m.

angle d’avançada c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: angle de l’avanç del pilot c. nom. m.
en caster subst.
es ángulo de avance c. nom. m.

cabina semiavançada c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en semi-cab over subst.
es cabina semiavanzada c. nom. f.

cadena avançada c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: DNA m.
en leading strand subst.

catagènesi avançada f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
geoquĂ­mica
Metagènesi.
es catagénesis avanzada
fr catagenèse avancée

periodontitis avançada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
semiologia
Periodontitis en la qual la pèrdua d’estructures de suport és superior al 50 %, prenent com a referència l’arrel dental anatòmica.
Sin. compl.: periodontitis greu