Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 23 (223 registres)
veureàcar dels fol·licles sebacis (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureactinobacil (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterin√†ria
veureactinobacil·losi (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 dermatologia
 malalties i s√≠ndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veureactinobacil·losi (DRAMAD)
 ramaderia
veureadenoma sebaci (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 angiologia
 semiologia
veureaeroturbació (DMCSC)
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
veureangiomatosi bacil·lar (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 angiologia
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanimal baciu (VOCFOR)
 ca√ßa
veureanticolibacil·lar (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureantroturbació (DMCSC)
 classificaci√≥, taxonomia i correlaci√≥ de s√≤ls
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
Cerca bací a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcar dels fol·licles sebacis m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Aràcnid (Demodex folliculorum) que viu paràsit a les glàndules sebàcies de l’home, especialment a la cara, i d’alguns altres mamífers. Sembla que és inofensiu.
de Haarbalgmilbe

actinobacil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinària
Gènere de bacteris (Actinobacillus sp), de la família de les pasteurel·làcies, format per individus gramnegatius, immòbils, no esporulats, anaerobis facultatius que prenen forma de bacil i de coc. Solament són patògens per als animals. Algunes espècies han estat incloses dins el gènere pseudomònada: A. mallei (Pseudomonas mallei), A. pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), A. whitmori (Pseudomonas pseudomallei). Algunes espècies incloses abans en aquest gènere han estat reclassificades en els gèneres Streptobacillus, Pasteurella, Haemophilus, etc.

actinobacil·losi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Malaltia infecciosa produ√Įda per Actinobacillus lignieresii que s‚Äôobserva especialment en el bestiar bov√≠ i en l‚Äôov√≠, i ocasionalment en l‚Äôesp√®cie humana. Ataca preferentment la pell del coll, tot formant-hi tumors.

actinobacil·losi f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia bacteriana que afecta el bestiar bov√≠ i ov√≠, produ√Įda per Actinobacillus lignieresi i caracteritzada, entre d‚Äôaltres s√≠mptomes, per la inflamaci√≥ i l‚Äôenduriment de la llengua.
es actinobacilosis f.

adenoma sebaci m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
semiologia
Cadascuna de les m√ļltiples tumoracions angiofibromatoses localitzades a la cara en la malaltia de Pringle-Bourneville. Poden √©sser l‚Äô√ļnica manifestaci√≥ de la malaltia. La denominaci√≥ √©s err√≤nia car no s√≥n adenomes ni tampoc sebacis.
Sin. compl.: adenoma de Pringle, malaltia de Pringle

aeroturbació f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de moviment i barreja de materials al sòl de forma indiferenciada per acció de gasos, l’aire o el vent. A macroescala té lloc quan les partícules són transportades pel vent a poca distància i formen dipòsits de material amb estratificació creuada; i a microescala, a causa de moviments provocats per gasos emesos com a subproductes de processos químics dins del sòl, que poden moure partícules de fins a un mil·límetre.
V. t.: edafoturbació f., propietats arídiques c. nom. f. pl.
en aeroturbation
es aeroturbación
fr aeroturbation
gl aeroturbación

angiomatosi bacil·lar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Angiomatosi cutània deguda a infeccions per microorganismes del gènere Bartonella (B. quintana, B. hense). Les lesions cutànies tenen l’aspecte de pàpules o nodes vermellosos, caracteritzats microscòpicament per lòbuls de capil·lars amb cèl·lules endotelials epitelioides o histiocitoides. Poden afectar-se les parts toves (a vegades en absència de malaltia cutània), els ganglis limfàtics i els òrgans interns. Pot associar-se amb la malaltia de Kaposi. L’afectació ganglionar ocorre gairebé exclusivament en malalts immunodeprimits, sobretot en sidosos.

animal baciu c. nom. m.
Vocabulari forestal
caça
es machorra f.

anticolibacil·lar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Que és eficaç contra el colibacil.

antroturbació f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de moviment i barreja de materials al sòl de forma indiferenciada provocat per activitats humanes.
V. t.: turbació f.
en anthroturbation
es antroturbación
fr antroturbation