Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureballarola (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureballaruc (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
veureballaruc (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureballaruga (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
veurefenomen de Ballard (VPCA)
veurefenomen de Ballard-Williams (VPCA)
veureretreballar (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuretreballar (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veuretreballar (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca ballar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ballarola f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: cuca molla c. nom. f.

ballaruc m.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals
Sin. pref.: gal·la1 f.

ballaruc m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: gala f.

ballaruga f.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals
Sin. pref.: gal·la1 f.

fenomen de Ballard c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: fenomen de Ballard-Williams c. nom. m.
en Ballard-Williams phenomenon subst., Ballard phenomenon subst.

fenomen de Ballard-Williams c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: fenomen de Ballard c. nom. m.
en Ballard-Williams phenomenon subst., Ballard phenomenon subst.

retreballar v. tr.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Tornar a treballar i/o a ressedimentar.
en to rework
fr remanier

treballar v. tr.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines
Sin. pref.: afaiçonar1 v. tr.

treballar v. tr.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Sotmetre els sediments a l’acció dels agents de transport, el vent, les aigües, l’onatge, el glaç perquè siguin afaiçonats, i/o perquè siguin triats granulomètricament, i/o perquè siguin dissolts o corroïts i/o perquè s’hi creïn elements de neoformació.
2. Laborar en una mina.
en to work
es trabajar
fr travailler