Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veureabancalament progressiu (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalar (VOCFOR)
 preparació i plantació
veureabancalar (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalar (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalar (DAGRIC)
 agricultura
veureabancalat | abancalada (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabancalat | abancalada (ATGC)
 geografia
veureanàlisi de bancals (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebancal (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca bancal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abancalament progressiu c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mesura de conservació de sòls i aigües que consisteix a crear una barrera filtrant instal·lant una filera de pedres amuntegades, un cavalló de terra, una línia de vegetació baixa o un altre sistema senzill, disposat aproximadament segons una corba de nivell.
La finalitat és aconseguir el següent: 1) tallar la longitud del vessant; 2) disminuir la velocitat de l’aigua d’escolament superficial; 3) fer que es dipositi a la part d’aigua dalt de la barrera la càrrega sòlida transportada, i 4) fer que disminueixi progressivament la pendent aigües amunt de la barrera, amb la qual cosa s’arriba a formar un bancal de poca alçada. És un sistema de baix cost i fàcil d’implementar.
V. t.: bancal m.
en progressive terracing
es abancalamiento progresivo
fr terrassement progressif
gl abancalamento progresivo
pt terraceamento progressivo

abancalar v. tr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació

abancalar v. tr.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terracing v.
es abancalar v. tr.
fr construir des terrasses v.

abancalar v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Construir bancals en un vessant, disposats generalment en posició transversal al pendent seguint una corba de nivell.
La finalitat és poder utilitzar un terreny amb un pendent pronunciat (fins a un 30 %), afavorir la infiltració i disminuir el risc d’erosió per escolament superficial.
El bancal consta d’un talús a la part superior (en anglès, riser), una superfície (plana o amb un lleuger pendent), que és la que es conrea, i un talús a la part externa, ja sigui de terra o amb una paret de pedra seca que el protegeix.
V. t.: bancal m., bancal de pedra seca c. nom. m.
en terracing
es abancalar
fr construire des bancaous, construire des gradins, construire des banquettes
gl facer bancais, facer socalcos
pt terracear

abancalar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Preparar un terreny per al conreu mitjançant la subdivisió en bancals.
es abancalar v. tr.

abancalat | abancalada adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terraced adj.
es abancalado adj.
fr avec des terraces adj.

abancalat adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Referent a un paisatge o terres amb bancals.
V.: bancal m.
en terraced
es abancalado
fr terrassé
gl abancalado
pt terraceado

abancalat | abancalada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del vessant o pendís on els bancals o feixes se superposen de manera esglaonada.
Ex.: El conreu abancalat es troba en tots els paisatges de muntanya dels països de llengua catalana.

anàlisi de bancals c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En l’anàlisi d’un bancal cal consisderar els avantatges i els desavantatges en relació amb la seva funcionalitat.
Els principals avantatges d’un bancal són els següents: 1) el replà resulta molt eficaç per afavorir la infiltració i evitar l’erosió; 2) permet donar un ús agrícola a vessants de pendent elevat i a zones de piemont; 3) la seva permanència en el temps és molt llarga, de manera que allà on n’hi hagi és molt desitjable de mantenir-los, des del punt de vista de la conservació del sòl i l’aigua.
Els principals desavantatges són els següents: 1) la construcció requereix un moviment de terres gran, amb la qual cosa s’altera el perfil del sòl amb pèrdua de qualitat, si no es practica decapatge; 2) la construcció de bancals de pedra seca requereix blocs de certa grandària (allà on abundin els esquistos, per exemple, n’hi haurà prou d’utilitzar les lloses derivades de la meteorització i de l’erosió; en cas contrari, es necessiten de picapedrers perquè tallin els blocs); 3) el cost de construcció és molt elevat; 4) periòdicament requereix un manteniment, per reparar els trencaments per caiguda dels blocs que formen la paret, i la reparació és costosa, de manera que en molts casos es deixen sense reparar i el bancal es degrada, amb conseqüències mediambientals greus, ja que el trencament d’un bancal per l’aigua d’escolament fa que els bancals situats a cotes inferiors rebin un excés d’aigua i es formin escorrancs; 5) els bancals antics construïts en vessants amb pendents del 25 al 30 % acostumen a tenir un replà massa estret per al conreu mecanitzat, la qual cosa en molts casos ha portat a eliminar-los, sense adoptar altres mesures de conservació, o senzillament a abandonar el bancal, amb els consegüents desequilibris hidrològics pel vessant abancalat, amb risc de formació d’escorrancs.
Els bancals moderns construïts en vessants amb pendents del 6 al 8 % només es justifiquen econòmicament per a cultius d’alt valor afegit (vinya i plàtans, entre altres).
V.: acarcavament m., bancal a nivell c. nom. m., bancal amb desnivell extern c. nom. m., bancal amb desnivell intern c. nom. m., bancal amb mur de maçoneria i material cimentant c. nom. m., bancal amb talús de terra c. nom. m., bancal amb mur de pedra seca c. nom. m., bancal per a fruiters c. nom. m., bancal semicircular c. nom. m., berma f., escorranc m., classificació de capacitat agrològica c. nom. f., coronació d’un bancal c. nom. f., deteriorament d’un bancal c. nom. m., sorriba f., terrassa f.
en bench terrace analysis
es análisis de bancales
fr analyse de bancaus, analyse de terrasses à gradin
gl análise de socalcos, análise de bancais
pt análise de terraços

bancal m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en terrace subst.
es bancal m.
fr terrasse f.