Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureaval bancari (VOCFOR)
 generalitats
veureaval bancari (DJC)
 dret mercantil
veurebancarrota (DJC)
 dret mercantil
veurebancarroter | bancarrotera (DJC)
 dret
veurecompte corrent bancari (DJC)
 dret mercantil
veurecontracte bancari (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret mercantil
veurecrèdit bancari (DJC)
 dret civil
veuredipòsit bancari (FONECO)
 economia
veuredipòsit bancari a la vista (FONECO)
 economia
veureentrebancar (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca bancar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aval bancari c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

aval bancari c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Aval emès per una institució financera en favor d’un client seu.
V. t.: aval1 m., avalador | avaladora2 m. | f.
es aval bancario

bancarrota f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Fallida1, fallida3 i fallida4.
Ex.: Bancarrota simple. Bancarrota fraudulenta. Fer bancarrota.
Sin. pref.: fallida1 f., fallida3 f., fallida4 f.
es bancarrota

bancarroter | bancarrotera m. | f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que fa bancarrota.
es bancarrotero | bancarrotera

compte corrent bancari c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Compte corrent amb interès pel qual una entitat financera presta els serveis de caixa als seus clients, els quals hi han dipositat diners.
Sin. compl.: compte corrent c. nom. m.
es cuenta corriente bancaria

contracte bancari c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret mercantil
Contracte celebrat entre una entitat bancària i un client en el desenvolupament d’una activitat típica i específica d’intermediació creditícia.
V. t.: compte corrent bancari c. nom. m.
es contrato bancario

crèdit bancari c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Crèdit que concedeix un banc, com a dret a obtenir fons fins a una certa quantitat, a canvi d’uns interessos i unes comissions determinats, fins a una data en què s’ha de retornar.
es crédito bancario

dipòsit bancari c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Contracte entre un dipositant i un banc en virtut del qual el banc es compromet a tornar al dipositant, en el moment en què aquest ho sol·liciti, la quantitat total de diner dipositat.
V.: dipòsit bancari a la vista c. nom. m.
en bank deposit subst.

dipòsit bancari a la vista c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Dipòsit bancari en què el dipositant pot retirar el diner en qualsevol moment, sense avís previ. Compte bancari que permet l’expedició de xecs.
en checkable bank deposit subst.

entrebancar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Venir-se, quelcom, a posar entre cames (d’algú) impedint-lo o dificultant-li la marxa.