Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (76 registres)
veurebarca (VOCFOR)
 materials, eines i mĂ quines
veurebarca1 (BMC)
 bastiments
veurebarca2 (BMC)
 bastiments
veurebarca3 (BMC)
 bastiments
veurebarca d’Esparreguera (BMC)
 bastiments
veurebarca da xávega (BMC)
 bastiments
veurebarca de bolitx (BMC)
 bastiments
veurebarca de bou (DPESCA)
 pesca
veurebarca de bou (BMC)
 bastiments
veurebarca de cĂ rrega (BMC)
 bastiments
Cerca barca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barca f.
Vocabulari forestal
materials, eines i mĂ quines
Una barra doblegada.

barca1 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment menor.
Sin. pref.: bastiment menor c. nom. m.

barca2 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
1. Bastiment d’un sol arbre, que duu escues, és de dues proes i la roda de proa que duu és arquejada i la de popa és inclinada endins (b. m. 082). Vegeu la fotografia 50.
V. t.: falutxet m.
2. En plural, subgrup dels bastiments menors que inclou els bastiments cobertats, amb escalameres amb escàlems on armar els rems, d’aparell llatí, amb un arbre o dos (sense comptar el botaiol ni la botafora), amb la roda de proa sobresortida (si n’hi ha) i amb timó.

barca3 f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
CĂ rrava.
Sin. pref.: cĂ rrava f.

barca d’Esparreguera c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Barca de pas pròpia d’Esparreguera.
V. t.: barca de pas c. nom. f.

barca da xávega [pt] c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Bastiment de calar l’art de xàvega propi de Faro (Portugal).
V. t.: xĂ vega2 f.

barca de bolitx c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Varietat de la beta més gran que aquesta i destinada a pescar-hi servint-se d’aquest art.
V. t.: bot de bolitx c. nom. m.

barca de bou f.
Diccionari de pesca
pesca
Embarcació d’arrossegament destinada a la pesca amb l’art del bou.
Sin.: barca del bou f.
Sin. compl.: bou3 m.
es bou m.

barca de bou c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
Barca del bou.
Sin. pref.: barca del bou c. nom. f.

barca de cĂ rrega c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments