Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureBareggi (DEM)
 epònims
veurebarem (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veurebarem (DPF)
 transport ferroviari
veurebarentsita (VMIN)
 mineralogia
veurebarestèsia (DEM)
 neurologia
veureBaréty, Jean Paul (DEM)
 epònims
veuremètode de Baréty (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureprova de Bareggi (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureStokvis, Barend Joseph E. (DEM)
 epònims
veuresubareolar (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca bare a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Bareggi n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu prova de Bareggi.

barem m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en score subst.
es baremo m.
fr barème m.

barem m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Taula de dades numèriques per utilitzar en càlculs ràpids, on s’han resumit els resultats d’altres de més complicats.
es baremo
fr barème

barentsita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en barentsite subst.

barestèsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Sensibilitat dels teixits profunds (ossos, tendons, aponeurosis, mĂşsculs, etc.) a la pressiĂł.
Sin. compl.: piezestèsia

Baréty, Jean Paul n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Cirurgià francès, 1887-1912.
V.: mètode de Baréty m.

mètode de Baréty m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Procediment d’extensió per al tractament de les afeccions de l’articulació coxofemoral i de les fractures de fèmur.

prova de Bareggi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
En els malalts de febre tifoide, la retracciĂł del coĂ gul Ă©s escassa.

Stokvis, Barend Joseph E. n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge holandès, 1834-1902.
V.: malaltia de Stokvis f., reacciĂł de Stokvis f.

subareolar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Situat sota una arèola, especialment la mamil·lar; o que hi ocorre.