Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureaiguabarrejar-se (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veurebarreja (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurebarreja1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurebarreja2 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredisseny de llista barrejada (VPCA)
 retenció
veuremacrobarreja (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
Cerca barreja a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aiguabarrejar-se v. pron.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial

barreja f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. compl.: mescla f.
es mezcla f.

barreja1 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
Mineral de segona qualitat, obtingut de la mòlta, que conté principalment fragments de ganga i de mineral útil encara aferrat a la ganga.
en middlings

barreja2 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Àrid emprat en construcció consistent en una mescla de palets de riera i de sorra, sense garbellar, en la proporció en què es troben al llit del riu.
2. Mescla de ciment i d’arena amb aigua.
Sin. vulg.: material de guerra m., mescla f.
fr mixtes

disseny de llista barrejada c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
retenció
en mixed-list design subst.

macrobarreja f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Referida a un sòl, resultat de la incorporació de grans quantitats de materials d’una part del sòl en una altra del mateix sòl.
El procés es denomina edafoturbació, amb termes específics segons quin hagi estat l’agent causant de la incorporació (bioturbació, entre d’altres); i segons el resultat (crotovines, entre d’altres).
V. t.: aquaturbació f., aeroturbació f., antroturbació f., argil·loturbació f., bioturbació f., crioturbació f., crotovina f., floraedafoturbació f., graviturbació f., impacturbació f., material alterat pels éssers humans c. nom. m., seismoturbació f., termiter m., turrícula f.
en macromixing
es macromezcla
fr macrobrassage
pt crotovina