Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (49 registres)
veurebarrina (VOCFOR)
 eines i màquines
 materials, eines i màquines
veurebarrina (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebarrina1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurebarrina (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 propietats físiques i comportament del sòl
veurebarrina (DPF)
 transport ferroviari
veurebarrina2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurebarrina de caragol (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurebarrina de creixement (VOCFOR)
 instruments de mesurament i eines
veurebarrina de gerra (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurebarrina de mitja canya (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Cerca barrina a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barrina f.
Vocabulari forestal
eines i màquines
materials, eines i màquines
es barrena f.
fr tarière f.

barrina f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en soil auger subst.
es barrena f.
fr tarière f.

barrina1 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Broca que forma part de la barrinadora, emprada en les perforacions.
2. Barra de ferro amb tall acerat en un extrem que serveix per a perforar la pedra que s’ha de trencar amb explosius (Catalunya, País Valencià).
Sin. compl.: trepant m.
en bit, jumper, jumper drill
es barrena
fr baril

barrina f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
propietats físiques i comportament del sòl
Eina metàl·lica de tall que s’utilitza per realitzar perforacions de forma manual o motoritzada en diferents tipus de sòls o de substrats per tal d’agafar mostres a diferents profunditats, per a la seva descripció i mostreig.
Hi ha molts tipus de barrines. Les que s’utilizen en prospecció de sòls consten del mànec o manillar, soldat a la canya o cos, que al seu torn va soldat al capçal mostrejador, que acaba en una punta tallant. El tipus de capçal més adequat en cada cas depèn de les característiques del sòl o del substrat que cal mostrejar i del tipus de mostres que es vulgui agafar: mostres alterades, que és el més freqüent, o mostres no alterades.
S’utilitzen per descriure certes característiques en els horitzons successius (color, arrels, components i textura, entre altres) i per agafar mostres.
V. t.: barrina de pistó c. nom. f., barrina de cargol c. nom. f., barrina de tub c. nom. f., barrina de tipus holandès c. nom. f., barrina de gerra c. nom. f., barrina manual c. nom. f., barrina motoritzada c. nom. f., barrina Riverside c. nom. f., barrina de mitja canya c. nom. f., sonda f.
en auger, soil auger, borer
es barrena
fr tarière
pt trado

barrina f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Eina formada per una tija d’acer amb algunes voltes de rosca a un extrem, que serveix per iniciar els forats on han d’entrar cargols o tirafons.
es barrena
fr foret

barrina2 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Turritella, gasteròpode actual i fòssil.
fr barre à mine, barre de mineur, fleuret

barrina de caragol c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
En prospecció de sòls, barrina en forma de T amb un manillar que porta maniguets de cautxú, que permeten agafar-la amb les mans per fer-la girar. Unida al manillar hi ha la canya metàl·lica o cos, en l’extrem de la qual es troba el capçal constituït per un caragol helicoïdal, de manera que actua com un llevataps. S’utilitza per perforar capes dures, més que per mostrejar.
V. t.: barrina f.
en screw auger
es barrena de tornillo
fr tarière vis, tarrière à tête spiralée
gl barrena de parafuso

barrina de creixement c. nom. f.
Vocabulari forestal
instruments de mesurament i eines
Sin. pref.: barrina de Pressler c. nom. f.

barrina de gerra c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Barrina clàssica en prospecció de sòls, de ferro, molt resistent i pesada. El capçal mostrejador, que s’assembla a un tipus de gerra, és un cilindre d’uns 7 cm de diàmetre que acaba en dents corbes amb tall, la qual cosa permet la perforació i la retenció de la mostra distorbada.
V. t.: barrina f.
en jaret auger
es barrena en jarra
fr tarière jaret
gl barrena en xerra

barrina de mitja canya c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Barrina que consta d’un manillar unit a la canya metàl·lica de secció semicircular a manera de gúbia, l’extrem del qual acaba amb tall. Es clava la barrina per prendre mostres que són de mida petita i estan poc distorbades. Es pot arribar fins a una fondària d’entre 60 i 100 cm, aproximadament. S’utilitza en sòls amb materials cohesionats, no pedregosos, quan no estan massa secs perquè estiguin tous. Permet prendre mostres per fertilitat, fer reconeixements ràpids per verificar l’homogeneïtat del sòl en profunditat i determinar si es presenten diferències al voltant d’una cala o escandall, entre altres usos.
Sin.: sonda de mitja canya c. nom. f.
V. t.: barrina f.
en medium hanger auger, sampling tube
es barrena de media caña
fr tarière à demi-gouge, tarière à gauge
gl barrena de media cana