Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (155 registres)
veureabecedari (ALEII)
 educació infantil
veureabecedari (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurealbeca1 (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veurealbeca (DCA)
 botànica
veurealbeca2 (VOCFOR)
 el suro
veurealbecós | albecosa (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veurealicates de bec de lloro (TTAUTO)
 eines
veurealicates de bec de lloro (VOCAUTO)
veureamputació de Béclard (DEM)
 cirurgia
veureanastomosi de Béclard (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 cirurgia
 traumatologia i ortopèdia
Cerca bec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abecedari m.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
Sin.: alfabet m.
en alphabet subst.
es abecedario m., alfabeto m.

abecedari m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Alfabet.
Sin. pref.: alfabet m.

albeca1 f.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
Vegeu la figura I.
Sin. compl.: aubeca f.
en sap-wood subst., alburnum subst.
es albura f.
fr aubier m.

albeca f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Capa blanquinosa i tendra que es troba immediatament dessota l’escorça dels troncs llenyosos, composta per teixits conductors joves i actius.
en alburnum subst., sap wood subst., splint wood subst.
es albura f.
fr aubier m.

albeca2 f.
Vocabulari forestal
el suro
Vegeu la figura I.
V.: albeca1 f.

albecós | albecosa adj.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
Sin. compl.: albenc | albenca adj.

alicates de bec de lloro c. nom. f. pl.
Terminologia tècnica d’automoció
eines
Vegeu la figura 27.45.
en interlocking adjustable joint subst., interlocking adjustable joint pliers subst.
es alicates de pico de loro c. nom. m. pl.

alicates de bec de lloro c. nom. f. pl.
Vocabulari de l’automòbil
en interlocking adjustable joint subst., interlocking adjustable joint pliers subst.
es alicates de pico de loro c. nom. m. pl.

amputació de Béclard f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació que és feta a nivell de l’articulació de l’anca tallant de primer el penjall posterior.

anastomosi de Béclard f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
cirurgia
traumatologia i ortopèdia
Anastomosi entre les branques terminals de les artèries ranines dreta i esquerra.
Sin. compl.: arc raní