Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veureacceptació a benefici d’inventari (DJC)
 dret civil
veureanàlisi cost-benefici (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
veureanàlisi cost-benefici (DCA)
 economia
veureanàlisi de cost-benefici (FONECO)
 economia
veurebenèfic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebenefici (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurebenefici (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurebenefici (DEM)
 farmacologia
veurebenefici (COFI)
 comptabilitat
veurebenefici (FONECO)
 economia
Cerca benèfic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acceptació a benefici d’inventari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, però limitant la seva responsabilitat com a hereva als béns relictes.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptación a beneficio de inventario

anàlisi cost-benefici f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Anàlisi econòmica, en la qual es consideren els costs i els beneficis de l’atenció mèdica. Els beneficis poden ésser mesurats, per exemple, en la pèrdua de guanys que la mort o la incapacitat haurien ocasionat.

anàlisi cost-benefici f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ACB
economia
Anàlisi de projectes, polítiques, accions, etc., i de les alternatives que tenen a partir de la determinació del benefici social net, és a dir, de la diferència entre els beneficis del projecte i els costos que genera (el resultat pot ser positiu, negatiu o zero). Els beneficis o costos es basen en la valoració total dels diferents béns o serveis per part dels consumidors, i usualment es calculen estimant els canvis en l’excedent dels consumidors. És important que la llista de costos i beneficis sigui completa; per tant, cal avaluar l’excedent dels consumidors no solament per a béns de mercat, sinó també per a béns que no en tenen, com ara alguns béns públics i efectes externs. L’anàlisi cost-benefici és un tipus d’anàlisi econòmica normativa, que usualment es fixa en la suma de costos i beneficis, més que no pas en la distribució d’aquests entre les persones. En la mesura que ignora els aspectes distributius, l’anàlisi cost-benefici es justifica teòricament pel criteri de compensació potencial. En molts casos, menys freqüents, en què incorpora consideracions distributives (per exemple, en multiplicar per un coeficient més gran que 1 els beneficis dels grups de persones menys riques), el mètode es fonamenta teòricament en les funcions de benestar social del tipus Bergson-Samuelson.
en cost-benefit analysis subst., benefit-cost analysis subst., cost-profit analysis subst.
es análisis coste-beneficio m.
fr analyse coût-bénéfice f., analyse de coût et bénéfice f.

anàlisi de cost-benefici c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Comparació entre els costos socials i els beneficis socials de proveir un bé públic.
en cost-benefit analysis subst.

benèfic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que fa bé, favorable.

benefici m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

benefici m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Acció de beneficiar-se d’una mina, d’un jaciment, d’acord amb la concessió minera atorgada, de caràcter temporal; l’efecte.
en enrichment, minerals beneficiation
es beneficio

benefici m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Vegeu relació benefici-risc.

benefici m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en earnings subst. pl., gain subst., profit subst.
es beneficio m.

benefici m.
Fonaments d’economia
economia
en benefit subst., profit subst.