Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (33 registres)
veureabiologia (DEM)
 quĂ­mica
veureanacronobiologia (DEM)
 biologia
veureantobiologia (DEM)
 biologia
 miscel·lĂ nia
veureantropobiologia (DEM)
 biologia
veurebiologia (DEM)
 biologia
veurebiologia (ATGC)
 geografia
veurebiologia (DCA)
 biologia
veurebiologia cel·lular (CIHC)
 biologia cel·lular
veurebiologia del sòl (VMCS)
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i comportament del sòl
veurebiologia espacial (DCA)
 biologia
Cerca biologia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abiologia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Estudi de la matèria inerta, anorganologia.

anacronobiologia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Estudi dels efectes constructius notats en un sistema viu en el curs del temps; creixement, desenvolupament i maduraciĂł.
en anachronobiology
es anacronobiologĂ­a

antobiologia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
miscel·lània
Estudi de la biologia floral, especialment dels aspectes relacionats amb la pol·linització.

antropobiologia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Estudi biològic de l’home i dels simis antropoides.

biologia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Ciència que estudia els fenòmens de la vida i els organismes vius en general. El progrés del coneixement del funcionament del éssers vius ha fet que, modernament, hom consideri diverses branques integrades en la biologia: biologia molecular, biologia cel·lular, biologia d’organismes, biologia de poblacions i biologia d’ecosistemes. Les tècniques de biologia molecular són avui pràcticament inseparables del diagnòstic clínic del laboratori. Així, són extensament emprades en el diagnòstic microbiològic (hepatitis C i sida), bioquímic (malalties hereditàries diverses) i hematològic (diagnòstic de talassèmies i hemopaties malignes, limfomes i leucèmies).
de Biologie
en biology
es biologĂ­a
fr biologie
it biologia

biologia f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Ciència que estudia els éssers vius en tots llurs aspectes.

biologia f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Ciència que estudia els éssers vius.
en biology subst.
es biologĂ­a f.
fr biologie f.

biologia cel·lular f.
Citologia i histologia (citologia)
biologia cel·lular
Sin.: citologia f.
en cell biology subst., cytology subst.
es biologĂ­a celular f., citologĂ­a f.

biologia del sòl c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en soil biology subst.
es biologĂ­a del suelo c. nom. f.
fr biologie du sol c. nom. f.

biologia espacial f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Branca de la biologia que estudia la vida de fora de la Terra.
en space biology subst.
es biologĂ­a espacial f.
fr biologie spatiale f.