Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 24 (232 registres)
veurea boca de canó1 (DJC)
 dret
veurea boca de canó2 (DJC)
 dret
veureabocador (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureabocador1 (LMC)
 construcció
veureabocador (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocador (DJC)
 dret ambiental
veureabocador (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureabocador2 (LMC)
 construcció
veureabocador clausurat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocador controlat (DCA)
 residus
 urbanisme
Cerca boc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a boca de canó1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’assassí havia disparat a boca de canó.
es a bocajarro

a boca de canó2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Fet amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: Amb l’examen visual van poder determinar que es tractava d’un tret a boca de canó.
es a bocajarro

abocador m.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
es vertedero m.

abocador1 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Schuttabladeplatz
en dump, tip
es vertedero
fr décharge, dépôt des déblais

abocador m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Indret on es dipositen residus i runa.
Sin. compl.: dipòsit de seguretat m.
en dump subst., waste dump subst., waste tip subst.
es vertedero m.
fr décharge f., dépotoir m.

abocador m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Lloc on es descarreguen i es deposen residus.
es vertedero

abocador m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Indret destinat a abocar-hi material de rebuig. Segons el tipus de material de què es tracti rep denominacions específiques. En el cas que els residus siguin fems de bèstia, s’anomena femer; si es tracta d’estèrils, ganga o rebuig del tractament de mineral, s’anomena escombrera o terrer; si es tracta de rebuig del tractament del mineral, s’anomena, a Mèxic, jale; si es tracta de materials d’enderrocs o d’estèrils de mineria s’anomena runam.
Sin. compl.: femer m.
V. t.: runam m., horitzó antropogènic c. nom. m., jale m.
en midden
es vertedero
fr tas d’ordures, décharge

abocador2 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Abfallbehälter
en drain
es derramadero
fr tout-à-l’égoût

abocador clausurat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que s’ha tancat definitivament.
en closed landfill subst.
es vertedero clausurado m.
fr décharge fermée f.

abocador controlat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que presenta les condicions idònies i on es duen a terme abocaments controlats. Les antigues pedreres, les mines en desús, les valls, els terrenys guanyats al mar, les fondalades, etc., són terrenys adequats per a contenir residus, els quals es compacten (si no s’ha fet prèviament en una planta de tractament) i es dipositen en capes, que es recobreixen amb terra, fins que, un cop completada la capacitat, se’n recobreix i precinta la superfície. Els abocadors controlats han de tenir un emplaçament i una gestió que evitin els problemes derivats de l’acumulació de residus, com la contaminació de les aigües pels lixiviats que s’hi produeixen, les males olors, la cria de certs animals que poden ser portadors de malalties, etc. La descomposició de la matèria orgànica en els abocadors produeix gas metà que es pot aprofitar com a combustible per a la producció d’energia.
Sin. compl.: dipòsit controlat m.
en controlled landfill [RU] subst., controlled tipping [EUA] subst., sanitary landfill [EUA] subst.
es vertedero controlado m.
fr décharge contrôlée f.