Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veureblat bolcat (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureblat rebolcat (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurebolcada (VOCFOR)
 correcció de torrents
 erosió, transport i sedimentació
veurebolcada (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurebolcada (LPV)
 maniobra
veurebolcada (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebolcada per desplom (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebolcada per flexió (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurebolcament (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurebolcament (DAGRIC)
 agricultura
Cerca bolca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

blat bolcat c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: blat ajagut c. nom. m.

blat rebolcat c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: blat ajagut c. nom. m.

bolcada f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
erosió, transport i sedimentació
es vuelco m.

bolcada f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Moviment superficial d’un bloc de terreny causat per la gravetat, que produeix una girada al voltant d’un eix per sota el centre de gravetat de la massa inestable; li calen unes condicions topogràfiques específiques, sempre de trencament amb tracció; hom en distingeix dos tipus: el desplom i la segada de capes [Fig. 6G].
en topple
es vuelco
fr bolaire

bolcada f.
Lèxic del patí de vela
maniobra
Acció i efecte de bolcar; sotsobre.
en capsizing
es vuelco
fr chavirage, dessalage
nl kentering

bolcada f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Moviment en massa que consisteix en una rotació cap endavant i cap a l’exterior del vessant d’una massa de sòl o de roca cap a fora del talús, al voltant d’un eix situat per sota del seu centre de gravetat; la força desestabilitzadora és la gravetat i la força és exercida pel terreny adjacent o els fluids (aigua), o pel gel a les esquerdes. Cal distingir: bolcada per flexió i enfonsament.
en topples
es vuelco
fr basculement

bolcada per desplom c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Moviment en massa que consisteix en una rotació cap endavant i cap a l’exterior del vessant d’una massa de sòl o de roca. Es produeix quan el centre de gravetat de la massa en moviment, sense confinament lateral, sobrepassa la vertical del peu, moment en què té lloc una caiguda brusca.
en overturn by collapse
es vuelco por desplome

bolcada per flexió c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tipus de bolcada que consisteix en la flexió progressiva cap a l’exterior del vessant de bandes de roca alterada. Afecta roques amb un sistema preferent de discontinuïtats, que formen bigues semicontínues. Les columnes contínues quan es dobleguen cap endavant es poden trencar per flexió. Es produeix preferentment en esquistos, fil·lites i pissarres, que presenten juntes o plans d’esquistositat molt densos i fortament inclinats cap a l’interior del massís.
Sin. compl.: caboteig m.
V. t.: bolcada f.
en flexural toppling
es vuelco por flexión
fr fauchage

bolcament m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: ajagut del blat c. nom. m.

bolcament m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Vinclada anòmala que afecta les tiges dels cereals, provocada per un desequilibri nutritiu, una sembra massa espessa o per pluges excessives i vent.
Sin.: ajagut1 m.