Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurebombament (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 tectònica: geologia estructural
veurebombament1 (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veurebombament (ATGC)
 geografia
veurebombament (NOV)
 enginyeria
veurebombament (DAGRIC)
 agricultura
veurebombament2 (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
 incendis forestals
veureestació de bombament (DCA)
 tecnologia
veurepou de bombament1 (DGEOL)
 geologia del petroli
veurepou de bombament2 (DGEOL)
 hidrogeologia
Cerca bombament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bombament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
tectònica: geologia estructural
Deformació d’una superfície estructural, d’una superfície d’erosió, d’una peneplana, d’un conjunt muntanyós, que pren la curvatura convexa anàloga a la d’una volta o d’un dom.
en bulge, camber, swell heave, swelling, upwarp, upwarping
es abombamiento
fr bombe unipolaire

bombament1 m.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació
es bombeo m.

bombament m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Efecte que presenta la superfície terrestre com a resultat de pressions interiors o de pressions laterals de l’escorça.

bombament m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 69 de la quarta sèrie.
es bombeo m.
fr pompage m.
it pompamento m.

bombament m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Operació de treure o de transportar aigua o qualsevol altre fluid d’un pou, d’una bassa o de qualsevol recipient mitjançant una bomba.
Sin.: bombatge m.
es bombeo m.

bombament2 m.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
incendis forestals

estació de bombament f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Recinte on s’ubiquen les bombes i els quadres elèctrics de control i maniobra.
en pumping station subst.
es estación de bombeo f.
fr station de pompage f.

pou de bombament1 m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
Pou en què hom ha de bombar el petroli perquè no té prou empenta per a brollar a la superfície.
en pumping well
es pozo de bombeo
fr puits pompé

pou de bombament2 m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Pou semiartesià.
en pumping well
es pozo de bombeo
fr puits pompé