Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureaborronar-se (ATGC)
 geografia
veureàcar dels borrons del llimoner (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureborró1 (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureborró (DAGRIC)
 agricultura
veureborró2 (VOCFOR)
 dunes. acció del vent
veureborró sec (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureborró sec (DAGRIC)
 agricultura
veureborromba (DRAMAD)
 ramaderia
veureborronada (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veureborronar (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Cerca borró a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aborronar-se v. pron.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Els núvols blancs, formar-se en gran quantitat i distingir-se, relativament, cada un d’ells dels que són a tocar.

àcar dels borrons del llimoner c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Eriòfid, Aceria sheldoni, que ataca preferentment el llimoner, encara que també pot fer-ho al taronger, i que provoca malformacions en els brots, les flors i els fruits.
Sin. compl.: àcar de les meravelles c. nom. m.
en citrus bud mite n.
es ácaro de las maravillas c. nom. m.
fr acarien des bourgeons c. nom. m.

borró1 m.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. pref.: gemma f.

borró m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Brot embrionari dels vegetals que, en desenvolupar-se, originarà una tija, una branca o una flor.
Sin.: gemma f.
es botón m., yema f.

borró2 m.
Vocabulari forestal
dunes. acció del vent
es barrón m.
fr roseau des sables c. nom. m.

borró sec c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Malaltia dels avellaners deguda als fongs Cryptosporiopsis corylii i Cryptosporiopsis grisea.

borró sec m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Malaltia de l’avellaner, causada per diversos fongs, que es manifesta per l’assecament de les gemmes abans de brotar o després de sortir les primeres fulles i que arriba a provocar la mort de l’arbre.

borromba f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Esquella grossa, més ampla de dalt que de baix, que es penja al coll de les vaques i de les egües a muntanya.
es esquilón m.

borronada f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

borronar v. intr.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada