Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veurea breu termini (DJC)
 dret
veureBreuer, Josef (DEM)
 ep√≤nims
veurebreument (DJC)
 dret
veurebreunnerita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurebreunnerita (VMIN)
 mineralogia
veureBreus, Carl (DEM)
 ep√≤nims
veurecapbreu (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluaci√≥ forestal
veurecapbreu (DJC)
 hist√≤ria del dret
veurecapbreu major (DJC)
 hist√≤ria del dret
veurecomissura breu (DEM)
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
Cerca breu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a breu termini loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A curt termini.
Ex.: A breu termini el Govern emprendrà mesures d’estalvi.
Sin. pref.: a curt termini loc. adv.
es a corto plazo

Breuer, Josef n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge alemany, 1842-1925.

breument adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb brevetat.
Ex.: L’advocat ens explicà breument què podia passar si el declaraven culpable.
es brevemente

breunnerita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat ferrosa de la magnesita, on MgCO3 · FeCO3 > 1; forma sèrie amb la siderita; color blanc, groguenc, bru; D: 4; Pe: 2,35-2,38.
en breunnerite
es breunnerita
fr bréchique

breunnerita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Varietat de magnesita amb ferro.
en breunnerite subst.

Breus, Carl n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Tocòleg austríac, 1852-1914.
V.: mola de Breus f.

capbreu m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Document on es descriu la partió, on hi ha fites, etc.
V.: partionament m., fitació f.

capbreu m.
Diccionari jurídic
història del dret
Escriptura de confessió o reconeixement de drets i rendes que feien els emfiteutes a llurs senyors.
es cabreo

capbreu major c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
V.: dita f., capbreu c. nom. m.

comissura breu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Part posterior del procés vermiforme del cerebel.